Brisanje iz Imenika liječnika

Temeljem članka 12. Zakona o liječništvu te članka 13. i 14. Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore, član može na osobni zahtjev zatražiti brisanje iz Imenika liječnika.

U tu svrhu potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za brisanjem iz Imenika liječnika te uz njega priložiti izdanu liječničku iskaznicu.

Zahtjevu za izdavanjem rješenja o brisanju iz Imenika liječnika potrebno je priložiti dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od  70,00 kuna (plaćena u državnim biljezima ili na broj računa Državnog proračuna; IBAN: HR1210010051863000160; MODEL: HR64; POZIV NA BROJ: 5002-20181-OIB člana; OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za brisanje iz Imenika liječnika HLK).

Po primitku zahtjeva za brisanjem iz Imenika liječnika, stručne službe Komore provjeravaju urednost ispunjavanja  obveza s naslova članarine. U slučaju postojanja nepodmirenih dugovanja s naslova članarine, od podnositelja zahtjeva će se zatražiti  da dostavi izjavu o načinu podmirenja dugovanja.

Brisanje iz Imenika liječnika odobrit će se pod uvjetom da u pogledu podnositelja zahtjeva više ne postoji zakonskim propisom utvrđena obveza članstva u Komori.

Rješenje o brisanju iz Imenika liječnika donosi predsjednik Komore u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva (uredan zahtjev je onaj koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju za njegovo rješavanje).
Pravomoćnošću rješenja o brisanju liječnik gubi sva članska prava i obveze propisane Statutom i drugim općim aktima Komore.

vrh stranice