Brisanje iz Imenika liječnika

Na temelju članka 12. Zakona o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08) te članka 20. Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore, liječnik se briše iz Imenika liječnika:

  • na osobni zahtjev liječnika
  • odlukom disciplinskog tijela Komore
  • smrću.

Član može osnovom osobnog zahtjeva zatražiti brisanje iz Imenika liječnika.

Zahtjevu za izdavanjem rješenja o brisanju iz Imenika liječnika potrebno je priložiti dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna.

Pristojba se plaća u državnim biljezima ili uplatom na broj računa Državnog proračuna (IBAN: HR1210010051863000160, MODEL: HR64, POZIV NA BROJ: 5002-20181-OIB člana; OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za brisanje iz Imenika liječnika).

O zahtjevu za brisanje iz Imenika liječnika osnovom osobnog zahtjeva liječnika Predsjednik Hrvatske liječničke komore odlučuje rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

vrh stranice