Brisanje iz Imenika liječnika

Temeljem članka 12. Zakona o liječništvu, te članka 21. i 22. Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore, član može na osobni zahtjev zatražiti brisanje iz Imenika liječnika.

U tu svrhu potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za brisanjem iz Imenika liječnika, te uz njega priložiti sljedeće dokumente:

  1.    original važećeg odobrenja za samostalan rad (licencu)
  2.    original važećeg rješenja o izdavanju odobrenja za samostalan rad (licence)
  3.    važeću člansku iskaznicu
  4.    70,00 kuna državnih biljega sukladno Tarifi broj 1. i  2. Zakona o upravnim pristojbama

NAPOMENA: Ukoliko nemate važeće dokumente navedene pod točkama 1. - 3. niste ih dužni priložiti.

Zahtjev za brisanjem iz Imenika liječnika podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Središnjem uredu Komore u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 37, neposredno ili putem nadležnog županijskog povjerenstva Komore.

Po primitku zahtjeva za brisanjem iz Imenika liječnika, stručne službe Komore provjeravaju urednost ispunjavanja  obveza s naslova članarine. U slučaju postojanja nepodmirenih dugovanja s naslova članarine, od podnositelja zahtjeva će se zatražiti  da dostavi izjavu o načinu podmirenja dugovanja.

Rješenje o brisanju iz Imenika liječnika donosi predsjednik Komore u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva (uredan zahtjev je onaj koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju za njegovo rješavanje).

Po pravomoćnosti rješenja članu prestaju sva članska prava i obveze propisane Statutom i drugim općim aktima Komore.

vrh stranice