EU POTVRDE

 

Temeljem odredaba Direktive 2005/36/EZ o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacijaZakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Hrvatska liječnička komora izdaje potvrde koje liječnicima služe u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u državama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

S time u vezi Komora, ovisno o zakonskim uvjetima koje ispunjavaju, liječnicima izdaje: 

1. POTVRDA O SUKLADNOSTI

Služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine i liječnika specijaliste u državama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Uvjeti za izdavanje:

a)       Studij medicine započet i završen nakon 1.7.2013. godine

 i/ili

b)      Specijalizacija započeta i završena nakon 1.7.2013. godine

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o sukladnosti:

            za članoveHrvatske liječničke komore

            ostali

 

2. POTVRDU O STEČENIM PRAVIMA

Služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine i liječnika specijaliste u državama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Uvjeti za izdavanje:

a)       Studij medicine započet/završen prije 1.7.2013. godine i/ili specijalizacija započeta/završena prije 1.7.2013.

b)      Obavljate liječničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske duže od 3 godine u zadnjih 5 godina

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o stečenim pravima:

  

3. POTVRDU O STUPNJU OBRAZOVANJA

Služi u svrhu općeg postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine i liječnika specijaliste u državama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Namijenjena je doktorima medicine:

  • s osnovnom medicinskom izobrazbom bez stručnog ispita čiji studij je započet/završen prije 1.7.2013. godine, a nemaju 3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH (računajući od dana predaje ovog zahtjeva)
  • državljanima trećih zemalja koji su prošili postupak priznavanja stručne kvalifikacije u RH, ali ne ispunjavaju uvjet 3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH (računajući od dana predaje ovog zahtjeva)

 

Osim jedne od gore navedenih potvrda, nadležna tijela u državama EU-a traže i dodatnu potvrdu:

POTVRDA O DOBROM UGLEDU / CERTIFICATE OF GOOD STANDING

Potvrda koju u državama EU-a i EGP-a nazivaju Certificate of Good Standing, a kojom Komora potvrđuje da član nema zabranu obavljanja liječničke djelatnosti u Hrvatskoj, odnosno je li mu izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad na teritoriju Republike Hrvatske.

NAPOMENA: Potvrda  ima rok trajanja 3 mjeseca od dana  izdavanja.

 

NAČIN PREDAJE ZAHTJEVA:

Navedene zahtjeve možete podnijeti osobno, putem pošte Središnjem uredu Komore na adresi Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte: hlk@hlk.hr.


 

vrh stranice