EU POTVRDE

Temeljem odredaba Direktive 2005/36/EZ o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Hrvatska liječnička komora izdaje potvrde, koje liječnicima služe u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u zemljama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

S time u vezi Komora, ovisno o zakonskim uvjetima koje ispunjavaju, liječnicima izdaje:
 
1. Potvrda o stečenim pravima - služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine u zemljama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Namijenjena je svim liječnicima koji stvarno i zakonito obavljaju liječničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske duže od 3 godine odnosno koji su završili studij medicine u RH ili ime je studij započeo prije ulaska RH u EU.

Obrazac zahtjev za izdavanje potvrde o stečenim pravima za:

1. za članove Hrvatske liječničke komore

2. ostali

ili

2. Potvrda o stupnju obrazovanja - služi u svrhu općeg postupka priznavanja formalnih kvalifikacija.
 
Namijenjena je doktorima medicine:
- s osnovnom medicinskom bez stručnog ispita,
- koji su studij medicine završili za vrijeme SFRJ a nemaju 3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH
(računajući od dana predaje ovog zahtjeva)
- državljani trećih zemalja koji su prošili postupak priznavanja stručne kvalifikacije u RH ali ne ispunjavaju uvjet  3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH (računajući od dana predaje ovog zahtjeva) .
 
 

Osim jedne od gore navedenih potvrda, nadležna tijela u zemljama EU-a traže i dodatnu potvrdu:

Potvrda o dobrom ugledu/Certificate of Good Standing -potvrda koju u zemljama EU-a i EGP-a nazivaju Certificate of Good Standing, a kojom Komora potvrđuje vodi li se protiv člana ili se vodio disciplinski postupak, kao i da li mu je izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad.

NAPOMENA: Potvrda  ima rok trajanja 3 mjeseca od dana  izdavanja.

 

Navedene zahtjeve možete podnijeti osobno ili putem pošte Središnjem uredu Komore na adresi Ulica Grge Tuškana 37 u Zagrebu, ili putem elektroničke pošte: hlk@hlk.hr.

vrh stranice