EU POTVRDE

Temeljem odredaba Direktive 2005/36/EZ o priznavanju inozemni stručnih kvalifikacija, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o regiliranim profesijama i priznavanju inozemnih stričnih kvalifikacija, Hrvatska liječnička komora izdaje potvrde, koje liječnicima služe u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u zemljama Eurpske Unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

S time u vezi Komora, ovisno o zakonskim uvjetima koje ispunjavaju, liječnicima izdaje:
 
1. Potvrda o stečenim pravima  - služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine u zemljama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Namijenjena je liječnicima koji stvarno i zakonito obavljaju liječničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske duže od 3 godine ili koji su završili šestogodišnji studij medicine te imaju položen stručni ispit.

Obrazac zahtjev za izdavanje potvrde o stečenim pravima za:

1. članove Hrvatske liječničke komore

2. ostali

ili

2. Potvrda o stupnju obrazovanja - služi u svrhu općeg postupka priznavanja formalnih kvalifikacija.
 
Namijenjena je doktorima medicine s osnovnom medicinskom bez stručnog ispita, koji nisu članovi HLK.
 
 

Osim jedne od gore navedenih potvrda, nadležna tijela u zemljama EU-a traže i dodatnu potvrdu:

Potvrda o dobrom ugledu/Certificate of Good Standing- ovo je potvrda koju u zemljama EU-a i EGP-a nazivaju   Certificate of Good Standing , a kojom Komora, između ostalog, potvrđuje da li se protiv člana vodi ili se vodio disciplinski postupak, te da li mu je izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad.

NAPOMENA: Potvrda  ima rok trajanja 3 mjeseca od dana  izdavanja.

 

Navedene zahtjeve možete podnijeti osobno ili putem pošte Središnjem uredu Komore na adresi  Grge Tuškana 37 u Zagrebu, ili putem elektroničke pošte: hlk@hlk.hr.

vrh stranice