EU POTVRDE

Temeljem odredaba Direktive 2005/36/EZ o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, Hrvatska liječnička komora izdaje potvrde, koje liječnicima služe u svrhu priznavanja njihovih stručnih kvalifikacija u državama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP).

S time u vezi Komora, ovisno o zakonskim uvjetima koje ispunjavaju, liječnicima izdaje:
 
1. Potvrdu o stečenim pravima
 
Služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika/doktora medicine u državama EU-a i EGP-a za potrebe zaposlenja ili edukacije.

Namijenjena je svim liječnicima koji stvarno i zakonito obavljaju liječničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske duže od 3 godine odnosno koji su završili studij medicine u RH ili im je studij započeo prije ulaska RH u EU.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o stečenim pravima:

ili

2. Potvrdu o stupnju obrazovanja
 
Služi u svrhu općeg postupka priznavanja formalnih kvalifikacija.
 
Namijenjena je doktorima medicine:
  • s osnovnom medicinskom izobrazbom bez stručnog ispita
  • koji su studij medicine završili za vrijeme SFRJ, a nemaju 3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH (računajući od dana predaje ovog zahtjeva)
  • državljanima trećih zemalja koji su prošili postupak priznavanja stručne kvalifikacije u RH, ali ne ispunjavaju uvjet 3 godine neprekidnog rada na teritoriju RH (računajući od dana predaje ovog zahtjeva)
 

Osim jedne od gore navedenih potvrda, nadležna tijela u državama EU-a traže i dodatnu potvrdu:

Potvrda o dobrom ugledu / Certificate of Good Standing
 
Potvrda koju u državama EU-a i EGP-a nazivaju Certificate of Good Standing, a kojom Komora potvrđuje vodi li se protiv člana ili se vodio disciplinski postupak, kao i je li mu izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad.

NAPOMENA: Potvrda  ima rok trajanja 3 mjeseca od dana  izdavanja.

 

Navedene zahtjeve možete podnijeti osobno ili putem pošte Središnjem uredu Komore na adresi Ulica Grge Tuškana 37 u Zagrebu, ili putem elektroničke pošte: hlk@hlk.hr.

vrh stranice