Upis u Imenik liječnika

Temeljem članka 35. Zakona o liječništvu liječnici koji rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezno se udružuju u Hrvatsku liječničku komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Upisom u Imenik liječnika Komore član stječe članska prava i obveze propisane člankom 9. Statuta Hrvatske liječničke komore, kao i drugim općim aktima Komore.

Obveze članova:

  1. poštivanje i pridržavanje svih propisa koje donose tijela Komore, a posebice Kodeksa medicinske etike i deontologije Komore,
  2. poštivanje svih tijela Komore,
  3. prijavljivanje svih promjena podataka vezanih uz zaposlenje, školovanje, stručno, znanstveno i nastavno napredovanje kao i promjenu osobnih podataka sukladno posebnom aktu Komore kojim je uređeno izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licence),
  4. uredno odgovaranje na sve upite koje zatraži Komora,
  5. suradnja u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom aktu Komore,
    redovno plaćanje članarine

Zahtjev za upis u Imenik liječnika, na propisanom obrascu, liječnik podnosi osobno Središnjem uredu Komore u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 37 ili putem nadležnog regionalnog ureda Komore.

Predsjednik Komore donosi rješenje o upisu u Imenik liječnika u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva (uredan zahtjev je onaj koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju za njegovo rješavanje) .

vrh stranice