Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

predsjednica Povjerenstva
prof. prim. dr. sc. LADA ZIBAR, dr. med.

Rođena u Osijeku 1966. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine, specijalistica interne medicine i subspecijalistica nefrologije u KB Merkur, profesorica na Katedri za patofiziologiju MEF u Osijeku. Članica Pododbora za transplantaciju bubrega pri Ministarstvu zdravlja i Pododbora za registar transplantiranih bolesnika pri Ministarstvu zdravlja. Bavi se i medicinskom statistikom. Osnovno područje interesa joj je transplantacijska medicina.

članovi Povjerenstva:

prof. prim. dr. sc. TOMISLAV FRANIĆ, dr. med. - zamjenik predsjednice

 izv. prof. prim. dr. sc. IGOR FILIPČIĆ, dr. med.

mr. sc. DRAGUTIN PETKOVIĆ, dr. med.

doc. dr. sc. TEA ŠTIMAC, dr. med.

VESNA TABAK, dr. med.

prim. dr. sc. IVAN ŽOKALJ, dr. med.


stručna i administrativna podrška:
RUŽICA ERAKOVIĆ, mag.iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

Tribina Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a „Etičnost u liječničkom radu sa psihijatrijskim bolesnicima“

25.11.2019.

Medicinski i pravni stručnjaci raspravljali o problemima zbrinjavanja i liječenja psihijatrijskih bolesnika; U Čakovcu je 22. studenoga 2019. održana tribina Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a „Etičnost u liječničkom radu sa psihijatrijskim bolesnicima“. Uz liječnike, sudske vještake iz područja psihijatrije, predavanja su održali i stručnjaci iz područja prava. Tema tribine privukla je ne samo liječnike, već i ostale zaposlenike u zdravstvu te pravnike i suce.
vrh stranice