Nadzorni odbor Hrvatske liječničke komore

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana te zamjenici članova.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Komore na konstituirajućoj sjednici sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati financijsko poslovanje Komore te godišnja financijska izvješća.

Nadzorni odbor razmatra zakonitost odluka koje donose tijela Komore.

Ako Nadzorni odbor utvrdi da je neka odluka tijela Komore nezakonita, može je staviti izvan snage do iduće izvanredne sjednice tijela Komore koje je donijelo tu odluku.

O svom radu podnosi izvješće svake godine na Skupštini te predlaže usvajanje zaključnog računa.

Nadzorni odbor HLK-a:

dr. sc. ANTE GOJEVIĆ, dr. med.

prim. IVICA MAMIĆ, dr. med.

doc. prim. dr. sc. SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, dr. med.


vrh stranice