Priručnici

U okviru projekta Hrvatske liječničke komore „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, izrađeni su priručnici koji su dostupni i u elektroničkom obliku.

Priručnik 1 – Pedijatrija, reproduktivno zdravlje, psihijatrija, hematologija, onkologija, palijativna skrb

Priručnik 2 – Pulmologija, kardiologija, nefrologija, urologija, reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija

Priručnik 3 – Dermatovenerologija, reanimatologija i hitna stanja, prijeoperacijska priprema bolesnika, neurologija, infektologija

Priručnik 4 – Endokrinologija, gastroenterologija, klinička prehrana, otorinolaringologija, kirurgija

vrh stranice