Priručnici

U okviru projekta Hrvatske liječničke komore „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, izrađeni su priručnici koji su dostupni u tiskanom i u elektroničkom obliku.

Tiskane priručnike moguće je preuzeti u Središnjem uredu HLK-a ili u jednom od regionalnih ureda HLK-a:

SREDIŠNJI URED U ZAGREBU, Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4500 830, E-adresa: hlk@hlk.hr
Radno vrijeme: svaki radni dan 8:00-20:00

REGIONALNI URED U OSIJEKU, Ulica Hrvatske Republike 19 c, 31 000 Osijek
Tel: 091 457 00 56, E-adresa: osjecko-baranjska@hlk.hr
Radno vrijeme: svaki radni dan 8:00-16:00

REGIONALNI URED U RIJECI, Jadranski trg 1/II, 51 000 Rijeka
Tel: +385 51 337 417, E-adresa: primorsko-goranska@hlk.hr
Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom 8:00-16:00; srijedom 10:00-18:00

REGIONALNI URED U SPLITU, Poljana Grgura Ninskog 7, 21 000 Split
Tel: +385 21 348 033, E-adresa: splitsko-dalmatinska@hlk.hr
Radno vrijeme: ponedjeljkom i petkom 8:30-13:30; utorkom, srijedom i četvrtkom 14:00-19:00

Niže su dostupni priručnici u elektroničkom obliku:

Priručnik 1 – Pedijatrija, reproduktivno zdravlje, psihijatrija, hematologija, onkologija, palijativna skrb

Priručnik 2 – Pulmologija, kardiologija, nefrologija, urologija, reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija

Priručnik 3 – Dermatovenerologija, reanimatologija i hitna stanja, prijeoperacijska priprema bolesnika, neurologija, infektologija

Priručnik 4 – Endokrinologija, gastroenterologija, klinička prehrana, otorinolaringologija, kirurgija

vrh stranice