Vijeće Hrvatske liječničke komore

Vijeće Komore broji 23 člana. Čine ga predsjednici svih županijskih povjerenstava, odnosno Povjerenstva Grada Zagreba te povjerenstava HZZO-a i MORH-a.

Vanjski ĉlanovi Vijeća su, na bazi uzajamnosti (reciprociteta), po jedan predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata te predstavnik Dekanske konferencije medicinskih fakulteta u RH.

Predsjednik, dopredsjednik, rizničar i drugi članovi Izvršnog odbora Komore, kao i vanjski članovi Vijeća sudjeluju u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja.

Izbor članova Vijeća obavlja se u postupku izbora sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Predsjednika i dopredsjednika Vijeća biraju između sebe članovi Vijeća Komore na konstituirajućoj sjednici Vijeća sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Rad Vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća.

vrh stranice