Natječaj za izradu i održavanje elektroničke edukativne platforme - ZATVOREN

18.07.2022.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o uslugama - Nabava usluge izrade i održavanja edukativne elektroničke platforme, u okviru projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“, financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Procijenjena vrijednost projekta je 29.981.200,00 kn, a predviđeno trajanje do prosinca 2023. godine.

U sklopu projekta planirana je izrada edukativne elektroničke platforme na kojoj će polaznici moći pregledati snimljeni edukativni sadržaj – predavanja.

Osnovom ovog javnog nadmetanja Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, sukladno uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, sklopiti ugovor o izradi i održavanju edukativne elektroničke platforme.

Ukupna vrijednost nabave je 2.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Popis predavača iz toč. 2.1.

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava iz toč. 2.2.

Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1.

Popis uredno izvršenih usluga iz toč. 3.2.2.1.

Izjava o raspolaganju stručnjacima iz toč. 3.2.2.2.

Predložak Ugovora o uslugama

Pitanja i odgovori, 1.0

Pitanja i odgovori 2.0

Pitanja i odgovori 3.0

vrh stranice