Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore

VIKICA KROLO, dr. med.

Rođena 1959. godine. Osnovnu i srednju školu (Klasičnu gimnaziju) završila u Splitu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. Deset godina radila kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Split. 1995. otvorila privatnu ordinaciju opće medicine u Splitu u kojoj skrbi za oko 2000 pacijenata. Ugovoreni liječnik sa HZZO-om. Završila poslijediplomski tečaj iz opće medicine, poslijediplomski tečaj iz ultrazvuka abdomena, tečaj iz UZV dječjih kukića te poslijediplomski tečaj EKG-a. Završila edukaciju za grupnog psihoanalitičkog terapeuta. Predsjednica KoHOM-a. Član Udruge za palijativnu skrb u Splitu i pri Hrvatskom liječničkom zboru.

vrh stranice