O projektu

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“

Hrvatska liječnička komora provodi edukacijske aktivnosti u sklopu EU projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“. Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupna financijska sredstva u okviru projekta iznose 3.979.189,06 eura (29.981.200,00 kn) od čega je 85% ukupnih prihvatljivih troškova sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Projektne aktivnosti započele su u travnju 2017. godine, a trajat će do prosinca 2023. godine

U sklopu projekta tiskana su četiri priručnika te je izrađena edukacijska elektronička platforma na kojoj će polaznici moći pogledati stotinjak predavanja iz različitih područja medicine. U sklopu projekta provodit će se i trodnevne praktične radionice na naprednim modelima i simulatorima za vježbanje kliničkih vještina i usavršavanje u snalaženju u hitnim medicinskim stanjima.

U ovom projektu, koji vodi predsjednik Komorinog Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika dr.sc. Ivan Lerotić, HLK je definirala teme od posebnog interesa za liječnike opće i obiteljske medicine, te specifičnu metodologiju edukacije za pojedine sadržaje.

Ovaj edukativni projekt pripremao se više od godinu i pol dana u suradnji s HUBOL-om i udrugama liječnika obiteljske medicine, a potom ga je Komora, svjesna krucijalne važnosti stručnog usavršavanja liječnika opće i obiteljske medicine za ostvarivanje kvalitetne zdravstvene skrbi, prijavila na natječaj u ograničenom postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Jedan od definiranih strateških ciljeva HLK-a u njezinom krovnom dokumentu „Strategija Hrvatske liječničke komore za unaprjeđenje trajne medicinske izobrazbe liječnika 2016. - 2019.“ i jest povećati razinu znanja, vještina i kompetencija liječnika opće i obiteljske medicine kako bi upravo oni bili sposobni rješavati većinu zdravstvenih problema populacije.

Ovim projektom HLK osigurava kvalitetnu edukaciju i čini je lako dostupnom i besplatnom.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate dr.sc. Ivana Lerotića, voditelja projekta na eu-obiteljska@hlk.hr.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr, a o Europskom socijalnom fondu na poveznici www.esf.hr.

vrh stranice