O projektu

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“

Četiri različita modula i 160 besplatnih radionica za gotovo dvije tisuće liječnika opće i obiteljske medicine najkraći je opis najvećeg dosadašnjeg projekta edukacije liječnika u Hrvatskoj za koji su sredstva, točnije 29.981.200,00 kn (od čega je 85% financirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna RH), zahvaljujući Hrvatskoj liječničkoj komori osigurana iz Europskih fondova. Projekt će se provoditi kroz 53 mjeseca, od travnja 2017. godine do rujna 2021. godine.

Naime, bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda projektu „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ osigurana su u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

Komora je u tu svrhu pripremila edukacije po županijskim središtima, te dovodi najbolje predavače koji će liječnicima prenijeti najnovije spoznaje o dijagnostičkim i terapijskim postupcima. U ovom projektu, koji vodi predsjednik Komorinog Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika dr. Ivan Lerotić, HLK je definirala teme od posebnog interesa za liječnike opće i obiteljske medicine, te specifičnu metodologiju edukacije za pojedine sadržaje.

Kompletan sadržaj je podijeljen u četiri različita modula i svaki zainteresirani liječnik će kroz četiri godine moći proći sve module. Stručno usavršavanje će se provoditi kroz predavanja, interaktivne seminare, vježbe na modelima i simulacijske vježbe.

Ovaj edukativni projekt pripremao se više od godinu i pol dana u suradnji s HUBOL-om i udrugama liječnika obiteljske medicine, a potom ga je Komora, svjesna krucijalne važnosti stručnog usavršavanja liječnika opće i obiteljske medicine za ostvarivanje kvalitetne zdravstvene skrbi, prijavila na natječaj u ograničenom postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Jedan od definiranih strateških ciljeva HLK-a u njezinom krovnom dokumentu „Strategija Hrvatske liječničke komore za unaprjeđenje trajne medicinske izobrazbe liječnika 2016. - 2019.“ i jest povećati razinu znanja, vještina i kompetencija liječnika opće i obiteljske medicine kako bi upravo oni bili sposobni rješavati većinu zdravstvenih problema populacije.
Ovim projektom HLK osigurava kvalitetnu edukaciju i čini je lako dostupnom i besplatnom.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate dr. Ivana Lerotića, voditelja projekta na eu-obiteljska@hlk.hr.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr, a o Europskom socijalnom fondu na poveznici www.esf.hr.

vrh stranice