Propisi iz zdravstva

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine" br. 82/15)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150-08, 71-10, 139-10, 22-11, 84-11, 12-12, 35-12, 70-12, 82-13, 22-14,  131-17)

NOVO! Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/2018)

Zakon o liječništvu  ("Narodne novine" br. 121/03, 117/08)

Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04, 37/08)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  ("Narodne novine" br. 124/11)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  ("Narodne novine" br. 80/13, 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 85/06, 150/08, 71/10)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  ("Narodne novine" br. 76/14)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79-07, 113-08, 43-09, 130-17)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine" br. 14/2019)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" br. 100-11, 54-12, 49-13, 139-14, 82-15, 116-15, 62-16, 69-16, 6-17, 89-17, 90-17, 91-17)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ("Narodne novine" br. 129/11, 129/12, ¸120/13, 31/17)

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije ("Narodne novine" br. 38/2018) – novo; stupio na snagu 3.5.2018.

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine  ("Narodne novine"  br. 114/13, 157/13, 30/14, 129/15)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine" br. 61/11, 128/12, 124/15, 8/16, 77/18)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus ("Narodne novine" br. 28/12)
vrh stranice