Propisi iz zdravstva

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine" br. 82/15)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne novine" br. 50/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154,11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16)

Zakon o liječništvu  ("Narodne novine" br. 121/03, 117/08)

Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04, 37/08)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  ("Narodne novine" br. 124/11)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  ("Narodne novine" br. 80/13, 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 85/06, 150/08, 71/10)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  ("Narodne novine" br. 76/14)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 43/09)

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine  (Narodne novine" br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 82/15, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ("Narodne novine" br. 129/11, 129/12, ¸120/13)

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine  ("Narodne novine"  br. 114/13, 157/13, 30/14, 129/15)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine" br. 61/11, 128/12, 124/15, 8/16)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus ("Narodne novine" br. 28/12)
vrh stranice