Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu

predsjednik Povjerenstva
DRAGAN SOLDO, dr. med., Zagreb

Rođen 1978. godine na Širokom Brijegu.  Diplomirao na Medicinskom fakultetu u  Zagrebu 2002. godine. Završio poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo i  prijavio doktorsku disertaciju na temu rezistencije streptokoka i stafilokoka na  antibiotike u vanbolničkoj populaciji. 2008. godine završio specijalizaciju iz obiteljske medicine. Od 2013. godine je mentor za obavljanje specijalističkog staža iz obiteljske medicine. Od 2003. do 2010. bio je asistent na Katedri za obiteljsku medicinu na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Od 2010. godine je suradnik u nastavi i naslovni predavač na Katedri za obiteljsku medicinu, sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Od 2007. godine zaposlen u Domu zdravlja Zagreb-Centar ordinacija Dugave. Od 2014. godine zaposlen u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 2012. obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a. Službeni je predstavnik Republike Hrvatske u Europskoj mreži istraživača iz obiteljske medicine EGPRN (Europen General Practice Research Network) i dugogodišnji član EURACT-a (European AcademyofTeachersin General Practice) i DNOOM-a (Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine). Od 2010. do 2014. godine koordinator je uspješno završenog međunarodnog FP7 projekta APRES (Appropriatenessof Prescribing Antibioticsin Primary Care in Europe with Respect to Antibiotic Resistance) za Republiku Hrvatsku. U periodu od 2015. do 2018. kordinator međunarodnog projekta ALICE iz PREPARE platforme europskih projekata za istraživanje učinka lijekova na bolesnike koji boluju od gripe i bolesti sličnih gripi.

članovi Povjerenstva:
dr. sc. VALERIJA BRALIĆ LANG, dr. med., Zagreb
KARMELA BONASSIN, dr.med., Žminj
prof. dr. sc. MILIVOJ JOVANČEVIĆ, dr. med., Zagreb
prim. LJILJANKA JURKOVIĆ, dr. med., Zagreb
doc. prim. dr. sc. PETAR LOZO, dr. med., Zadar
doc. dr. sc. SANDA PRIBIĆ, dr. med., Osijek
dr. sc. JASNA VUČAK, dr. med., Zadar

stručna i administrativna podrška:
MIJO KARAULA,dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice