Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika

Predsjednik Povjerenstva:
Doc. dr. sc. Ivan Lerotić, dr. med.

Rođen u Splitu 1978. godine.  2002. godine je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija dvije godine je radio kao znanstveni novak u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je dobio specijalizaciju iz interne medicine. 2010. godine je položio specijalistički ispit iz interne medicine i nastavio raditi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Autor je 32 znanstvene i stručne publikacije (uključujući kongresne sažetke), od kojih izdvajamo osam publikacija  objavljenih u CC časopisima i koautorstvo u knjizi „Dyspepsia in Clinical  Practice“ objavljene u SAD-u od strane izdavačke kuće Springer. Njegovi radovi su citirani u drugim publikacijama objavljenim u međunarodno indeksiranim časopisima više od 190 puta.  Organizirao je i/ili aktivno kao predavač sudjelovao u više od 50 stručnih tečajeva i endoskopskih radionica. Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva i HUBOL-a.

Članovi Povjerenstva:

 

Stručna i administrativna podrška:
Ana Tafra Ivić, dipl. iur.

vrh stranice