Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika

predsjednik Povjerenstva
dr. sc. IVAN LEROTIĆ, dr. med.

Rođen u Splitu 1978. godine.  2002. godine je diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija dvije godine je radio kao znanstveni novak u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje je dobio specijalizaciju iz interne medicine. 2010. godine je položio specijalistički ispit iz interne medicine i nastavio raditi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Autor je 32 znanstvene i stručne publikacije (uključujući kongresne sažetke), od kojih izdvajamo osam publikacija  objavljenih u CC časopisima i koautorstvo u knjizi „Dyspepsia in Clinical  Practice“ objavljene u SAD-u od strane izdavačke kuće Springer. Njegovi radovi su citirani u drugim publikacijama objavljenim u međunarodno indeksiranim časopisima više od 190 puta.  Organizirao je i/ili aktivno kao predavač sudjelovao u više od 50 stručnih tečajeva i endoskopskih radionica. Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva i HUBOL-a.

članovi Povjerenstva:

ŽELJKO BLAŽINKOV, dr. med. - zamjenik predsjednika

doc. prim. dr. sc. IVICA BILIĆ, dr. med.

doc. prim. dr. sc. DRAŽAN BUTORAC, dr. med.

 ŽELJKA GRĐAN, dr. med.

prim. dr. sc. BORIS LOVRIĆ, dr. med.

prim. dr. sc. VEDRAN TOMAŠIĆ, dr. med.


stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ, dipl. iur. 

Djelokrug rada Povjerenstva
vrh stranice