Natječaj za predavače za edukativnu elektroničku platformu za 4 grupe nabave - ZATVOREN

26.05.2022.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o djelu za poslove - Izrada i održavanje predavanja koja će biti snimljena za polaznike projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“, financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Procijenjena vrijednost projekta je 29.981.200,00 kn, a predviđeno trajanje do prosinca 2023. godine.

U sklopu projekta planirana je izrada edukativne elektroničke platforme na kojoj će polaznici moći pregledati snimljeni edukativni sadržaj – predavanja.

Osnovom ovog javnog nadmetanja Hrvatska liječnička komora će sklopiti ugovore o djelu za izradu i održavanje predavanja koja će biti snimljena (audiovizualno snimanje) i postavljena na edukativnu elektroničku platformu. Na natječaju se bira maksimalno 4 ponuditelja za 4 grupe nabave.
U 4 grupe nabave je raspoređeno ukupno 7 predavanja. U pojedinoj grupi nabave je jedno do dva predavanja.

Ukupna vrijednost nabave je 45.500,00 kn podijeljeno u 4 grupe.

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Obrazac izjave ponuditelja za fizičku osobu

Obrazac izjave ponuditelja za pravnu osobu

Obrazac životopisa

Predložak ugovora o djelu

Ponudbeni list

vrh stranice