Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

predsjednik Povjerenstva
IVAN RAGUŽ, dr. med.

Rođen 1978. u Slavonskom Brodu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. U godinama prije specijalizacije radi kao liječnik opće medicine u nizu ambulanti na širem zagrebačkom području. Godine 2007. započinje specijalizaciju iz otorinolaringologije u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist otorinolaringolog postaje 2011. godine. Usavršavao se u centrima u Houstonu i Dallasu. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, 2016. postaje subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Pohađa poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao odjelni liječnik, otorinolaringolog, na Zavodu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB Sveti Duh. Uže područje interesa su mu rinosinusologija i plastična kirurgija. Jedan od osnivača HUBOL-a. Autor HUBOL-ove analize hrvatskog DRG sustava u odnosu na platne mehanizme u drugim europskim zemljama. Autor HUBOL-ovog prijedloga liberalizacije rada liječnika u dvojnoj praksi koji je nastao nakon pregleda međunarodne regulative. Na izborima za delegate skupštine HLK 2015. godine voditelj HUBOL-ovog izbornog stožera.

članovi Povjerenstva:

doc. dr. sc. MARIJA PERIĆ, dr. med. - zamjenica predsjednika

doc. prim. dr. sc. TAJANA PAVIĆ, dr. med.

LINDA ROSSINI GAJŠAK, dr. med.

doc. prim. dr. sc. SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, dr. med.

ŽANA ŽEGARAC, dr. med.

 
stručna i administrativna podrška:
TAJANA PILKO KOŠTAN, dipl. fon.

Djelokrug rada Povjerenstva

Hrvatska liječnička komora je član/predstavnik u sljedećim međunarodnim organizacijama:

AEMH - European Association of Senior Hospital Physicians

CPME - The Standing Committee of European Doctors

EACCME - European Accreditation Council for Continuing Medical Education

EJD - European Junior Doctors

ENMCA - European Network of Medical Competent Authorities

ZEVA - Central and Eastern European Chambers of Physicians

Novosti iz zdravstva EU - CPME bilteni

09.07.2020.

The Standing Committee of European Doctors (CPME), čiji punopravni član je i Hrvatska liječnička komora, okuplja europske nacionalne liječničke asocijacije u cilju zastupanja strukovnih interesa pred europskim institucijama. To uključuje proaktivnu suradnju s donosiocima političkih odluka u zdravstvu na razini Europske unije. U ovoj rubrici donosimo CPME novosti.

Europske liječničke organizacije: Važno je omogućiti profesionalnu mobilnost liječnika i nakon Brexita

01.07.2020.

Iako europske liječničke organizacije opetovano, još od 2016. godine traže od europske i britanske administracije da se pronađu pragmatična rješenja o međusobnom priznavanju stručnih kvalifikacija, koja će omogućiti slobodnu profesionalnu mobilnost liječnika između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva i nakon Brexita, još nisu doneseni sporazumi koji bi nakon 31. prosinca 2020., do kada traje tranzicijsko razdoblje, trebali urediti ovo područje koje izravno utječe na zdravstvene sustave obiju strana. Zdravlje je globalno pitanje i zdravstvene profesije ne poznaju državne granice, što je nedavno dokazala i pandemija koronavirusa.
vrh stranice