Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

predsjednik Povjerenstva
IVAN RAGUŽ, dr. med.

Rođen 1978. u Slavonskom Brodu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. U godinama prije specijalizacije radi kao liječnik opće medicine u nizu ambulanti na širem zagrebačkom području. Godine 2007. započinje specijalizaciju iz otorinolaringologije u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist otorinolaringolog postaje 2011. godine. Usavršavao se u centrima u Houstonu i Dallasu. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, 2016. postaje subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Pohađa poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao odjelni liječnik, otorinolaringolog, na Zavodu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB Sveti Duh. Uže područje interesa su mu rinosinusologija i plastična kirurgija. Jedan od osnivača HUBOL-a. Autor HUBOL-ove analize hrvatskog DRG sustava u odnosu na platne mehanizme u drugim europskim zemljama. Autor HUBOL-ovog prijedloga liberalizacije rada liječnika u dvojnoj praksi koji je nastao nakon pregleda međunarodne regulative. Na izborima za delegate skupštine HLK 2015. godine voditelj HUBOL-ovog izbornog stožera.

članovi Povjerenstva:

dr. sc. MARIJA PERIĆ, dr. med. - zamjenica predsjednika

prim. dr. sc. TAJANA PAVIĆ, dr. med.

LINDA ROSSINI GAJŠAK, dr. med.

doc. prim. dr. sc. SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, dr. med.

ŽANA ŽEGARAC, dr. med.

 
stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ, dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice