Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

predsjednik Povjerenstva
IVAN RAGUŽ, dr. med.

Rođen 1978. u Slavonskom Brodu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. U godinama prije specijalizacije radi kao liječnik opće medicine u nizu ambulanti na širem zagrebačkom području. Godine 2007. započinje specijalizaciju iz otorinolaringologije u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist otorinolaringolog postaje 2011. godine. Usavršavao se u centrima u Houstonu i Dallasu. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, 2016. postaje subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Pohađa poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao odjelni liječnik, otorinolaringolog, na Zavodu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB Sveti Duh. Uže područje interesa su mu rinosinusologija i plastična kirurgija. Jedan od osnivača HUBOL-a. Autor HUBOL-ove analize hrvatskog DRG sustava u odnosu na platne mehanizme u drugim europskim zemljama. Autor HUBOL-ovog prijedloga liberalizacije rada liječnika u dvojnoj praksi koji je nastao nakon pregleda međunarodne regulative. Na izborima za delegate skupštine HLK 2015. godine voditelj HUBOL-ovog izbornog stožera.

članovi Povjerenstva:

dr. sc. MARIJA PERIĆ, dr. med. - zamjenica predsjednika

doc. prim. dr. sc. TAJANA PAVIĆ, dr. med.

LINDA ROSSINI GAJŠAK, dr. med.

doc. prim. dr. sc. SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ, dr. med.

DALIBOR ZDENČAR, dr. med.

ŽANA ŽEGARAC, dr. med.

 
stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ, dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice