Završena savjetovanja

Nacrt Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke komore
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt odluke o upisnini i članarini HLK
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt pravilnika o dodjeli novčane pomoći
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Općih uvjeta i pravila korištenja liječničke iskaznice
Obrazloženje
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom HLK
Prilog: Popis dokumentarnog gradiva HLK s rokovima čuvanja
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt pravilnika o pokriću troškova pravne zaštite članova HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt izmjena i dopuna Statuta HLK
Obrazloženje i popis odredaba Statuta HLK koje se mijenjaju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti
Prilog I. Prilog II. Prilog III.
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Poslovnika o radu Skupštine HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o informacijskoj sigurnosti Hrvatske liječničke komore
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o odobrenju za samostalan rad (licenci)
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o pravima i obvezama dužnosnika i članova tijela HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o stručnoj obuci kandidata za stalne sudske vještake
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o stručnom nadzoru
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o trajnoj medicinskoj izobrazbi
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o arbitraži
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o disciplinskom postupku
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o dodjeli novčane pomoći
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o javnim knjigama HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o načinu isticanja naziva i obavještavanja javnosti o radu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Pravilnika o načinu rada tijela HLK
Izvješće o provedenom savjetovanju

vrh stranice