Predsjednik Hrvatske liječničke komore

dr. sc. KREŠIMIR LUETIĆ, dr. med.
kontakt: kresimir.luetic@hlk.hr

Rođen 1973. u Osijeku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2002. započeo je specijalizaciju iz interne medicine u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist internist postao je 2007. godine. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, godine 2012. postao je subspecijalist gastroenterolog. Poslijediplomski doktorski studija pohađao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je 2013. godine obranio doktorsku disertaciju te stekao titulu doktora znanosti. Trenutno radi kao odjelni liječnik, internist-gastroenterolog, na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti KB Sveti Duh. Jedan je od osnivača HUBOL-a, član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata, Hrvatskog gastroenterološkog društva te Hrvatskog liječničkog športskog društva. Predavač je na stručnom  poslijediplomskom studiju „Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer gastroenterologija i hepatologija“ te na izbornom predmetu „Ultrazvuk jetre“ diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na više tečajeva poslijediplomskog trajnog usavršavanja. Naslovni je poslijedoktorand na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Savjetnici predsjednika:

DRAGAN SOLDO, dr. med.

SAMIJA ROPAR, dr. med.

vrh stranice