Predsjednik Hrvatske liječničke komore

doc. dr. sc. KREŠIMIR LUETIĆ, dr. med.
kontakt: kresimir.luetic@hlk.hr

 

Rođen 1973. u Osijeku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2002. započeo je specijalizaciju iz interne medicine u KB Sveti Duh u Zagrebu, a specijalist internist postao je 2007. godine. Nakon obavljenog programa uže specijalizacije, godine 2012. postao je subspecijalist gastroenterolog. Poslijediplomski doktorski studija pohađao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je 2013. godine obranio doktorsku disertaciju te stekao titulu doktora znanosti. 2022. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Trenutno radi kao odjelni liječnik, internist-gastroenterolog, na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti KB Sveti Duh. Jedan je od osnivača HUBOL-a, član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata, Hrvatskog gastroenterološkog društva te Hrvatskog liječničkog športskog društva. Naslovni je poslijedoktorand na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vanjski član saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku od 2018. godine do raspuštanja IX saziva Hrvatskog sabora dana 18. svibnja 2020. te u X sazivu Hrvatskog sabora od 1. veljače 2021.

Od 2015. godine obnašao je dužnost prvog dopredsjednika Hrvatske liječničke komore (HLK), a od srpnja 2018. do 28. lipnja 2019. v.d. predsjednika Hrvatske liječničke komore.

Nakon izbora za tijela Hrvatske liječničke komore (HLK) koji su provedeni u svibnju 2019. službeno je, 29. lipnja 2019. stupio na dužnost predsjednika HLK-a u mandatu 2019.-2024.

Savjetnici predsjednika:

DRAGAN SOLDO, dr. med.

SAMIJA ROPAR, dr. med.

vrh stranice