Rizničar Hrvatske liječničke komore

Prim. Mario Malović, dr. med.

Rizničara Komore bira Skupština Komore na konstituirajućoj sjednici sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Rizničar Komore obavlja sljedeće poslove:

  • predlaže godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore,
  • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja zdravstva,
  • sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjeg financijskog izvješća,
  • sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
  • koordinira rad Službe financijsko-ekonomskih poslova Komore,
  • koordinira rad s povjerenstvima izbornih jedinica u financijskim pitanjima,
  • surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
  • daje Izvršnom odboru Komore prijedlog financijske pomoći članovima Komore i pravnim osobama.
vrh stranice