Povjerenstvo za bolničku djelatnost

predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. DAVOR VAGIĆ, Zagreb

Rođen 1970. godine u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1988. godine, a diplomirao 1994. godine. Od 1997. zaposlen je u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre  milosrdnice. Specijalist je otorinolaringologije i subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Uži interes mu je kirurgija glave i vrata, a trenutno je pročelnik poliklinike. Od 2007. godine zaposlenik je i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je profesor na Katedri za otorinolaringologiju, a trenutno je i predstojnik Katedre za otorinolaringologiju. Viši je znanstveni suradnik te autor i koautor više znanstvenih radova.
članovi Povjerenstva:
DARIJA MOGUŠ-VONČINA,
dr.med.,OB Pakrac - dopredsjednica
dr. sc. MIRO BAKULA, dr. med., KB "Sveti Duh", Zagreb
prim. mr. sc. NEVEN ČAČE, dr.med., KBC Rijeka
NEDILJKO JOVIĆ, dr. med., OB Zadar
doc. dr. sc. SLOBODAN MIHALJEVIĆ, dr. med., KBC Zagreb
dr. sc. IVAN MILAS, dr. med.,KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb
dr. sc. RUŽICA PALIĆ KRAMARIĆ, dr. med., KBC Osijek
TAMER SALHA, dr.med., KBC Osijek

stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ,
dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice