Povjerenstvo za bolničku djelatnost

predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. MIRO BAKULA, dr. med.

Članovi Povjerenstva:

doc. prim. dr. sc. MARIJO BEKIĆ, dr. med.

prim. mr. sc. NEVEN ČAČE, dr. med.

NEDILJKO JOVIĆ, dr. med.

 LJUBICA LUETIĆ CAVOR, dr. med.

dr. sc. IVAN MILAS, dr. med.


stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ,dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice