Povjerenstvo za bolničku djelatnost

predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. DAVOR VAGIĆ, dr. med.

Rođen je 1970. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1988. godine, a diplomirao 1994. godine. Specijalizaciju otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“ započeo je 1997. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita, nastavio je stručno usavršavanje u Klinikama Grosshadern u Munchenu, u Amsterdamu, Indianapolisu, San Diegu, Ann Arburu i New Yorku. Subspecijalist je plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata i radi na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“. Pročelnik je Zavoda za kirurgiju glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i zamjenik predstojnika Klinike. Od 2007. godine je djelatnik, a od 2015. pročelnik Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i pomoćnik dekanice za kliničke predmete. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Djelatnik je i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pri katedri iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata gdje sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Trenutno je i savjetnik za stručna pitanja ravnatelja KBC "Sestre milosrdnice". Autor je više znanstvenih radova i poglavlja u stručnim knjigama.

članovi Povjerenstva:

dr. sc. MIRO BAKULA, dr. med. - zamjenik predsjednika

doc. prim. dr. sc. MARIJO BEKIĆ, dr. med.

prim. mr. sc. NEVEN ČAČE, dr. med.

NEDILJKO JOVIĆ, dr. med.

 LJUBICA LUETIĆ CAVOR, dr. med.

dr. sc. IVAN MILAS, dr. med.


stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ,
dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice