Sisačko-moslavačka županija

predsjednica Županijskog povjerenstva
IVANA ŠMIT, dr. med.

kontakt: i.smit666@gmail.com

Rođena u Sisku, 1978. godine. Studij medicine završila na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalist interne medicine. Instruktor na ALS tečajevima. Zaposlena u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku, na Odjelu kardiologije. Dopredsjednica HUBOL-a, predsjednica Radničkog vijeća bolnice, sindikalni povjerenik Hrvatskog liječničkog sindikata.

članovi Povjerenstva:

MARLENA LJUBIČIĆ, dr. med.

dr. sc. GORDANA ŽIVANOVIĆ-POSILOVIĆ, dr. med.

JADRANKA MARTINKO, dr. med.

DAVOR JELASKA, dr. med.

TONKA JOZIĆ-NOVINC, dr. med.

MARINA LOKNER, dr. med.

vrh stranice