Obnavljanje licence

Odobrenje za samostalan rad (licenca) obnavlja se ako je liječnik sakupio propisani broj bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe (najmanje 120 bodova u šest godina) te ukoliko uredno ispunjava članske obveze.

Liječnik – strani državljanin kojem je licenca izdana na razdoblje kraće od 6 godina može obnoviti licencu ako je u postupku trajne medicinske izobrazbe sakupio broj bodova razmjeran razdoblju na koje mu je izdana prethodna licenca.

Zahtjev za obnavljanje licence liječnik je dužan podnijeti najkasnije mjesec dana prije isteka razdoblja na koje mu je izdana licenca.

Ukoliko liječnik ne podnese zahtjev za obnovu licence do isteka razdoblja važenja izdane licence Komora će, po saznanju da liječnik i dalje neposredno obavlja liječničku djelatnost, o istom obavijestiti poslodavca odnosno nadležne inspekcijske službe.

Po isteku razdoblja važenja licence, liječnik licencu može obnoviti samo uz prethodnu provjeru osposobljenosti.

vrh stranice