Obnavljanje licence

Odobrenje za samostalan rad (licenca) izdaje se članovima na razdoblje od 6 godina unutar kojih član prema pravilima trajne medicinske izobrazbe treba ostvariti ukupno 120 bodova.

Mjesec dana prije isteka licence član treba podnijeti zahtjev za obnovu licence koja mu se nakon provjere ostvarenih bodova izdaje na novo vremensko razdoblje od sljedećih 6 godina.

Obnova licence članovima umirovljenicima moguća je na razdoblje kraće od 6 godina ali ne kraće od 1 godine.

Obnova licence članovima– strancima HLK obnavlja licencu na vrijeme određeno propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

Protiv navedenog upravnog akta nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka akta.

vrh stranice