Članarina

Prije svega želimo zahvaliti što redovnim ispunjavanjem svoje zakonske obveze omogućujete vodstvu i djelatnicima Komore ustrajan rad na ispunjavanju zakonskih ovlasti i poboljšanju statusa liječnika u  Republici Hrvatskoj.

Obveze po osnovi upisnine i članarine prema Odluci o upisnini i članarini Hrvatske liječničke komore od 10. prosinca 2022. su kako slijedi: 

Upisnina

  • prvi upis                   15 eura 
  • ponovljeni upis       200 eura

Članarina

  • članovi                                  16,59 eura (125 kn) mjesečno 
  • članovi umirovljenici            7,96 eura (60 kn) mjesečno

Navedeni iznos se uplaćuje na račun Hrvatske liječničke komore:

IBAN HR 49 23600001 101464267, kod Zagrebačke banke d.d.;

Model: 67;

Poziv na broj odobrenja: upisati svoj OIB ;

Opis plaćanja: navesti razdoblje za koje se uplaćuje članarina (mjesec/godina; primjer za uplatu članarine za siječanj 2023: 01/2023).

Članarina se plaća mjesečno, i to najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
Ako član nije radio više od polovice od ukupnog broja kalendarskih dana u mjesecu, nije obvezan platiti članarinu za taj mjesec.

Plaćanja članarine oslobođeni su

  • nezaposleni članovi
  • članovi za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad na teret HZZO-a.

Član je dužan odmah obavijestiti Komoru o svakoj promjeni svog statusa koja utječe na oslobođenje od plaćanja članarine te za to dostaviti dokaz izdan od strane nadležnog tijela. Obavijest se može dostaviti izravno na financije@hlk.hr ili jelena.matosevic@hlk.hr

vrh stranice