Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

predsjednica Povjerenstva
prim. dr. sc. IVA PEJNOVIĆ FRANELIĆ, dr. med., Zagreb

Rođena 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala školsku medicinu. Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na mjestu voditeljice Odjela za međunarodnu suradnju. Sudjelovala je  u radu više međunarodnih projekata i istraživanja iz područja javnog zdravstva. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih i stručnih članaka te nekoliko publikacija, sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u zemlji i svijetu.

članovi Povjerenstva:
prof. dr. sc. DAVOR PLAVEC, dr. med., Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb - dopredsjednik
mr. sc. IVANA BOČINA, dr. med., ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije
ALBA-MARIA DALBELLO TIR, dr.med., ZZZJ Zagrebačke županije
NATAŠA DRAGAŠ-ZUBALJ, dr. med., ZZJZ Primorsko-goranske županije
MELITA JELAVIĆ, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb
KSENIJA KRETONIĆ, dr. med., ZZJZ Osječko-baranjske županije
doc.dr.sc. VERA MUSIL, dr.med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv.prof. DANIJELA ŠTIMAC GRBIĆ, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb

stručna i administrativna podrška:
ANA TAFRA IVIĆ, dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice