Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

predsjednica Povjerenstva
dr. sc. IVA PEJNOVIĆ FRANELIĆ, dr. med., Zagreb

Rođena 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala školsku medicinu. Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na mjestu Voditelja Odjela za međunarodnu suradnju. Sudjelovala je i sudjeluje u radu više međunarodnih projekata i istraživanja ( ESPAD, HBSC, COSI) iz područja javnog zdravstva. Nacionalna kontaktna osoba SZO za Alcohol Policy, članica Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, članica Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja, predsjednica Međuresornog povjerenstva za suzbijanje štetne uporabe alkohola Ministarstva zdravlja te predstavnica u CNAPA odboru Europske komisije. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih članaka, knjiga i poglavlja u knjigama, sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u zemlji i svijetu.

članovi Povjerenstva:
prof. dr. sc. DAVOR PLAVEC, dr. med., Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb - dopredsjednik
mr. sc. IVANA BOČINA, dr. med., ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije
ALBA-MARIA DALBELLO TIR, dr.med., ZZZJ Zagrebačke županije
NATAŠA DRAGAŠ-ZUBALJ, dr. med., ZZJZ Primorsko-goranske županije
MELITA JELAVIĆ, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb
KSENIJA KRETONIĆ, dr. med., ZZJZ Osječko-baranjske županije
dr. sc. VERA MUSIL, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. DANIJELA ŠTIMAC, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb

tajnik Povjerenstva
:

mr.sc. ANTE KLARIĆ, dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice