Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

predsjednica Povjerenstva
dr. sc. IVA PEJNOVIĆ FRANELIĆ, dr. med., Zagreb

Rođena 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala školsku medicinu. Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Hrvatskom zavodu za javnozdravstvo na mjestu Voditelja Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti sa savjetovalištem u Službi za promicanje zdravlja. Sudjelovala je i sudjeluje u radu više međunarodnih projekata iz područja javnog zdravstva. Nacionalna je koordinatorica Mreže škola koje promiču zdravlje (SHE) i Europske akcije mreže škola koje promiču pravilnu prehranu NFSI (SZO), nacionalna kontaktna osoba SZO za Alcohol Policy, članica Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, članica Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja, predsjednica Međuresornog povjerenstva za suzbijanje štetne uporabe alkohola Ministarstva zdravlja te predstavnica u CNAPA odboru Europske komisije (Committee on National Alcohol Policy and Action). Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih članaka, knjiga i poglavlja u knjigama sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u zemlji i svijetu.

članovi Povjerenstva:
prof. dr. sc. DAVOR PLAVEC, dr. med., Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb - dopredsjednik
mr. sc. IVANA BOČINA, dr. med., ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije
ALBA DALBELLO, dr.med., ZZZJ Zagrebačke županije
NATAŠA DRAGAŠ-ZUBALJ, dr. med., ZZJZ Primorsko-goranske županije
MELITA JELAVIĆ, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb
KSENIJA KRETONIĆ, dr. med., ZZJZ Osječko-baranjske županije
dr. sc. VERA MUSIL, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. DANIJELA ŠTIMAC, dr. med., ZZJZ "Andrija Štampar", Zagreb

tajnik Povjerenstva
:

mr.sc. ANTE KLARIĆ, dipl. iur.

Djelokrug rada Povjerenstva

vrh stranice