Prijava nasilja nad liječnicima

Hrvatska liječnička komora (HLK) smatra neprihvatljivim bilo koji oblik nasilja prema liječnicima, neovisno o tome radi li se o fizičkom ili verbalnom nasilju i od koga dolazi.

HLK već dugi niz godina upozorava na ovaj problem i nastoji doprinijeti prevenciji nasilja nad liječnicima. U tom smislu osigurava i pomoć liječnicima-žrtvama napada ili drugog nasilja počinjenog za vrijeme obavljanja liječničke djelatnosti u okviru stručnog pravnog savjetovanja.

S ciljem zaštite liječnika, liječničke struke i pacijenata, a na inicijativu HLK, početkom 2019. godine u kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske uvedeno je novo kazneno djelo pod nazivom „Prisila prema zdravstvenom radniku“ kojim se inkriminira ponašanje počinitelja koji doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti. Počinitelj ovog kaznenog djela može se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

Kvalificirani oblik ovog kaznenog djela postoji u slučaju ako je počinitelj silom ili prijetnjom da će izravno upotrijebiti silu doveo u opasnost život ili tijelo doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika ili mu je nanio tjelesnu ozljedu ili je uporabio oružje ili opasno oruđe. Počinitelj kvalificiranog oblika kaznenog djela može se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Propisana je i mogućnost oslobođenja od kazne za počinitelja koji je na počinjenje djela bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili osobito grubim postupanjem doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika.

Uvođenjem novog kaznenog djela liječnici koji su pretrpjeli nasilje na radnom mjestu od strane pacijenta, njegove pratnje ili trećih osoba mogu sada izravno podnijeti kaznenu prijavu državnom odvjetništvu jer se prisila prema zdravstvenom radniku procesuira po službenoj dužnosti.

Informacije o podnošenju kaznene prijave dostupne su na poveznici OVDJE

HLK poduzima sve što je u okvirima njenih ovlasti kako bi se liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima, a i samim pacijentima osigurali sigurniji uvjeti u zdravstvenim ustanovama jer napadi i nasilje nad liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima ugrožavaju i mogućnost pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

HLK vodi evidenciju svih slučajeva nasilja nad liječnicima kako bi imala precizne pokazatelje pojavnosti nasilja te kako bi osnovom dostavljene obavijesti o pretrpljenom nasilju mogla pružiti pravno-savjetodavnu pomoć svom članu.

Liječnici koji su tijekom obavljanja liječničke djelatnosti bili izloženi napadu ili nasilničkom postupanju od strane pacijenata ili trećih osoba mogu o tome pisanim putem obavijestiti Hrvatsku liječničku komoru poštom, putem telefaxa: 01/4655 465 ili putem elektroničke pošte na e-adresu: hlk@hlk.hr

Obavijest treba sadržavati sljedeće podatke:

  • podatke o liječniku koji je pretrpio nasilničko ponašanje (ime i prezime, adresa prebivališta, mjesto zaposlenja, OIB, kontakt podaci)
  • podatke o počinitelju
  • vrijeme i mjesto događaja
  • opis događaja
  • popis dokaza kojima se mogu potkrijepiti navodi o događaju.

Obrazac za prijavu pretrpljenog nasilničkog ponašanja dostupan je OVDJE

Svi oblici sporova vezanih uz radno-pravne odnose poslodavca i liječnika – posloprimca nisu predmet ovog oblika prijave nasilja nad liječnicima. Stoga Vas molimo da ih ne prijavljujete putem ovog obrasca.

Za sva dodatna pitanja vezana uz zaštitu od nasilnog ponašanja te za sve informacije o načinu i proceduri podnošenja kaznene prijave, članovi se mogu obratiti nadležnoj stručnoj službi HLK-a putem e-adrese: hlk@hlk.hr ili na telefon broj: 01/45 00 830.

vrh stranice