Prijava nasilja nad liječnicima

HLK: „NASILJA NE SMIJE BITI!“

Hrvatska liječnička komora (HLK) podržava sva nastojanja usmjerena sprječavanju svakog oblika nasilničkog ponašanja u društvu. Obzirom na specifični djelokrug svog primarnog djelovanja, HLK u sklopu nastojanja prevencije i sankcioniranja nasilja nad liječnicima stavlja sve svoje stručne i infrastrukturne resurse na raspolaganje svojim članovima  - žrtvama nasilja počinjenog tijekom njihova obavljanja profesionalne liječničke djelatnosti.  

Liječnici koji su tijekom obavljanja liječničke djelatnosti bili izloženi nasilnom ponašanju od strane pacijenata ili trećih osoba (npr. pratnje pacijenata), mogu o tome obavijestiti Hrvatsku liječničku komoru. Obavijest se može dostaviti putem faxa: 01/4655 465 ili e-adrese: hlk@hlk.hr

Obavijest treba sadržavati sljedeće podatke:

 • podatke o liječniku koji je pretrpio nasilno ponašanje (ime i prezime, mjesto zaposlenja, OIB, preslika/scan osobne iskaznice),
 • podatke o počinitelju nasilnog (ne)djela,
 • vrijeme i mjesto događaja,
 • opis događaja,
 • dokaze kojima se mogu potkrijepiti navodi o događaju.

Obrazac za prijavu pretrpljenog nasilničkog ponašanja možete ispuniti te ga automatski poslati nadležnoj službi HLK-a na e-adresu: hlk@hlk.hr .

Napomene:

Po primitku obavijesti, ukoliko se radi o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti, HLK će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Ako se radi o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi ili po prijedlogu, a koje djelo može prijaviti jedino oštećeni liječnik, Komora će obavijestiti podnositelja obavijesti o proceduri koju je potrebno provesti kako bi se nadležnom državnom odvjetništvu podnijela privatna tužba odnosno prijedlog za progon. 

Nasilnim ponašanjem smatrat će se radnje koje imaju obilježja sljedećih kaznenih djela koja su propisana Kaznenim zakonom (KZ):

 • Tjelesna ozljeda (članak 117. KZ-a; progoni se po privatnoj tužbi)
 • Teška tjelesna ozljeda (članak 118. KZ-a)
 • Osobito teška tjelesna ozljeda (članak 119. KZ-a)
 • Teška tjelesna ozljeda iz nehaja (članak 121. KZ-a)
 • Prisila (članak 138. KZ-a)
 • Prijetnja (članak 139. KZ-a)
 • Nametljivo ponašanje (članak 140. KZ-a; progoni se po prijedlogu)
 • Nasilničko ponašanje (članak 323.a KZ-a)

Obrazac kaznene prijave dostupan je na sljedećem linku http://www.dorh.hr/KaznenaPrijavaI

Svi oblici sporova vezanih uz radno-pravne odnose poslodavca i liječnika – posloprimca nisu predmet ovog oblika prijave nasilja nad liječnicima! Stoga Vas ljubazno molimo da ih ne prijavljujete putem ovog obrasca.

Za sva dodatna pitanja vezana uz zaštitu od nasilnog ponašanja te za sve informacije o načinu i proceduri podnošenja kaznene prijave, članovi se mogu obratiti nadležnoj stručnoj službi HLK-a putem e-adrese: hlk@hlk.hr ili na telefon broj: 01/45 00 830.

vrh stranice