Skupština Hrvatske liječničke komore

Skupština HLK-a  je najviše tijelo Komore.

Saziv Skupštine u mandatu 2015.-2019. godine ima 148 delegata.

Broj delegata Skupštine utvrđuje se po izbornim jedinicama i to tako da jedan delegat dolazi na svaki započeti broj od 150 (sto pedeset) liječnika – članova Komore. Delegate Skupštine biraju članovi Komore u izbornim jedinicama na neposrednim izborima sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Najveći broj delegata  daje Grad Zagreb – 49, a najmanji Ličko-senjska županija i Ministarstvo obrane RH – po jednog.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine biraju delegati Skupštine između sebe na konstituirajućoj sjednici Skupštine sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Mandat delegata Skupštine traje četiri godine. Isti članovi Komore mogu biti ponovno birani za delegate Skupštine.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mogu predsjedniku Skupštine podnijeti predsjednik Komore, Vijeće Komore, Izvršni odbor Komore, najmanje tri županijska povjerenstva ili najmanje 30 (trideset) delegata Skupštine.

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

vrh stranice