Skupština Hrvatske liječničke komore

Skupština HLK-a  je najviše tijelo Komore.

Saziv Skupštine u mandatu 2019.-2024. godine ima 136 zastupnika.

Broj zastupnika u Skupštini utvrđuje se po izbornim jedinicama i to tako da jedan zastupnik dolazi na svaki započeti broj od 150 (sto pedeset) liječnika – članova Komore. Zastupnike u Skupštini biraju članovi Komore u izbornim jedinicama na neposrednim izborima sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore. Najveći broj zastupnika daje Grad Zagreb – 47.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine biraju zastupnici u Skupštini između sebe na konstituirajućoj sjednici Skupštine sukladno odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

Mandat zastupnika u Skupštini traje pet godina. Isti članovi Komore mogu biti ponovno birani za zastupnike u Skupštini.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mogu predsjedniku Skupštine podnijeti predsjednik Komore, Vijeće Komore, Izvršni odbor Komore, najmanje tri županijska povjerenstva ili najmanje 30 (trideset) zastupnika u Skupštini.

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Poziv na 1. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 2. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 3. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 4. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 5. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 6. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 7. sjednicu Skupštine HLK

Poziv na 8. sjednicu Skupštine HLK 

vrh stranice