Natječaj za nabavu usluge instruktora za održavanje edukacijskih radionica uz korištenje simulatora za učenje kliničkih vještina (izmjena) - ZATVOREN

3.4.2023.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluge instruktora za održavanje edukacijskih tečajeva uz korištenje simulatora za učenje kliničkih vještina, u okviru projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

Hrvatska liječnička komora, ovdje Naručitelj, provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“, financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 29.981.200,00 kn (3.979.189,06 EUR; iznos izražen primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,5345 kn za 1 EUR), a predviđeno trajanje do prosinca 2023. godine. U sklopu projekta planirano je održavanje trodnevnih (petak-subota-nedjelja) edukacijskih radionica uživo, unutar kojih instruktori provode edukaciju polaznika - liječnika opće i obiteljske medicine uz pomoć simulacijskih modela za učenje kliničkih vještina. Radionice će se organizirati u razdoblju od svibnja 2023.g. do studenog 2023.g. (uključujući navedene mjesece).

Osnovom ovog javnog nadmetanja Naručitelj će s odabranim ponuditeljima sklopiti ugovor o pružanju usluge instruktora za održavanje edukacijskih tečajeva uz korištenje simulatora za učenje kliničkih vještina.

Predmet nabave je podijeljen u 4 (četiri) grupe, te se za svaku grupu bira jedan ponuditelj.

Procijenjena vrijednost nabave je 594.000,00 EUR, bez PDV-a (poreza na dodanu vrijednost).

Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Ponudbeni list
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1. - ponuditelj pravna osoba
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1. - ponuditelj fizička osoba
Obrazac životopisa
Troškovnik - grupa 1
Troškovnik - grupa 2
Troškovnik - grupa 3
Troškovnik - grupa 4

IZMJENA DOKUMENTACIJE - 19.4.2023.:

Izmjene se odnose na Obavijest o nabavi (produljen rok za dostavu ponuda) i Dokumentaciju za nadmetanje (produljen rok za dostavu ponuda, izmijenjena visina jamstva za uredno ispunjenje ugovora). Sve izmjene izvršene u dokumentaciji za nadmetanje označene su žutom bojom.

Rok za dostavu ponuda produljen je do 2.5.2023. do 16:00 sati.

Ostala dokumentacija koja je prethodno objavljena 3.4.2023. nije izmijenjena. Ista se radi preglednosti ponovno objavljuje, zajedno s izmijenjenom dokumentacijom za nadmetanje.

Obavijest o nabavi - 19.4.2023.
Dokumentacija za nadmetanje - 19.4.2023.
Obavijest o izmjeni dokumentacije - 19.4.2023.
Ponudbeni list
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1. - ponuditelj pravna osoba
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1. - ponuditelj fizička osoba
Obrazac životopisa
Troškovnik - grupa 1
Troškovnik - grupa 2
Troškovnik - grupa 3
Troškovnik - grupa 4

vrh stranice