Poslovnici o radu tijela HLK

Poslovnik o radu Skupštine HLK

Poslovnik o radu Vijeća HLK

Poslovnik o radu Izvršnog odbora HLK

Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Izvršnog odbora HLK

Poslovnik o radu županijskih povjerenstava, povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a

Poslovnik o radu Nadzornog odbora HLK

Poslovnik o radu Središnjeg izbornog povjerenstva HLK

vrh stranice