Sve o upisu u HLK

Temeljem članka 35. Zakona o liječništvu, liječnici koji rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezno se udružuju u Hrvatsku liječničku komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe s javnim ovlastima.
Za obavljanje liječničke djelatnosti na području Republike Hrvatske, liječnik je dužan biti upisan u Imenik liječnika i imati važeće odobrenje za samostalan rad (licencu).

Upis u Imenik liječnika
Imenik liječnika je osnovna javna knjiga HLK-a koja sadrži podatke o liječnicima - članovima HLK-a u skladu s Pravilnikom o javnim knjigama i drugim općim aktima HLK koji su dostupni na webu HLK u rubrici Propisi i obrasci.
Upisom u Imenik liječnika Komore član stječe članska prava i obveze propisane člankom 9. Statuta Hrvatske liječničke komore, kao i drugim općim aktima Komore.
Predsjednik Komore donosi rješenje o upisu u Imenik liječnika u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva (uredan zahtjev je onaj koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju za njegovo rješavanje).

  • Zahtjev za upis u Imenik liječnika – sadrži popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev. Svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje licence liječnik je dužan predati u preslikama, a original ili ovjerenu presliku dužan je predočiti službenoj osobi u stručnoj službi HLK koja će preslike dokumentacije ovjeriti potpisom i pečatom, sukladno Pravilniku o odobrenju za samostalan rad (licenci) HLK
  • Izjava o odricanju od prava na žalbu - Potpisivanjem ove izjave, liječnik koji je upisan u Imenik liječnika, odriče se prava na žalbu na Rješenje o upisu u Imenik liječnika HLK, čime se odmah može pokrenuti postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence), te nije potrebno čekati protek roka od 15 dana za žalbu na Rješenje prema Zakonu o općem upravnom postupku


Izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence)
Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost liječnika za samostalno obavljanje liječničke djelatnosti na području Republike Hrvatske.


Izdavanje liječničke iskaznice
Članovima Komore upisanim u Imenik liječnika izdaje se liječnička iskaznica.

  • Upute za izdavanje, aktivaciju i korištenje liječničke iskaznice dostupne su ovdje.

Zahtjeve i dokumentaciju potrebnu za upis u Imenik liječnika, kao i zahtjeve za izdavanje licence i liječničke iskaznice liječnik podnosi osobno u uredima HLK u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Radno vrijeme Središnjeg i regionalnih ureda HLK i njihove adrese dostupne su ovdje.               

 

Članovima HLK dostupne su i brojne pogodnosti partnera HLK

  • Wiener osiguranje - Dopunsko zdravstveno osiguranje o trošku HLK, ostale pogodnosti za članove HLK i članove njihovih obitelji (informacije dostupne ovdje)
  • Privredna banka Zagreb (PBZ) – stambeni i nenamjenski krediti te krediti za stručno usavršavanje po najpovoljnijim kamatama na tržištu, police osiguranja, kartični i ostali bankarski proizvodi (informacije dostupne ovdje)

Mreža komunikacije HLK – Umreži se, poveži se

Hrvatska liječnička komora kontinuirano razvija mrežu komunikacije kako bi njezini članovi imali što brži i jednostavniji pristup svom članskom profilu, pravovremeno bili informirani o svim važnim novostima iz Komore i zdravstva, kao i obavijestima koje su važne za ostvarivanje njihovih prava i pogodnosti. Članovima na raspolaganju stoji cijela HLK mreža komunikacije:
• mobilna aplikacija
• web stranica
• društvene mreže
• portal za članove
• newsletter
• Liječničke novine

Kako pristupiti širokoj mreži komunikacije HLK doznajte ovdje.

Imate pitanja? Dostupni smo putem kontakata ovdje.

Na faksimilu se nalazi ŠIFRA (registarski broj) zdravstvenog radnika kojeg dodjeljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sve informacije o dodjeli šifre dostupne su ovdje, putem maila: registar-zdr-djel@hzjz.hr ili telefona 01/4863 273.

vrh stranice