Dopunsko zdravstveno osiguranje članova HLK

Članovi HLK-a koji su tijekom 2021. ugovorili Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje putem Hrvatske liječničke komore, ono će automatski biti produženo i u 2022. godini. Nove iskaznice neće se izdavati, već se nastavljaju koristiti prethodno dostavljene iskaznice.

Članovi HLK-a koji prvi puta prijavljuju dopunsko zdravstveno osiguranje, obrazac za prijavu je dostupan ovdje

VAŽNO: Za sve prijave zaprimljene do 20. dana u mjesecu, police dopunskog zdravstvenog osiguranja počet će važiti s 1. danom narednog mjeseca. Ukoliko član HLK od ranije ima ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je kontaktirati osiguravajuću kuću i zatražiti raskid individualne police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje-Wiener osiguranje

Informacije o obradi podataka – IOOP - Wiener osiguranje

Pravila privatnosti Hrvatske liječničke komore

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA - pojašnjenje

Wiener osiguranje je za članove HLK omogućilo povoljnije uvjete za ugovaranje individualnih polica osiguranja. Među njima su i drugi programi zdravstvenog osiguranja, a koji u pokriću imaju i Dopunsku listu lijekova HZZO-a.

Radi se o programima Dopunsko B1000 i Dopunsko B1000 Autorizacija. Oba programa pokrivaju i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.

Doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a može se ugovoriti po modelu refundacije (program B1000) ili po modelu izravnog plaćanja zdravstvenom iskaznicom uz prethodnu autorizaciju (program B1000 Autorizacija), ovisno o potrebama i željama osiguranika.

Iznos premije ovisi o dobi osiguranika te se za informaciju o istome treba javiti direktno Wiener osiguranju na e-mail adresu hlk@wiener.hr

REFUNDACIJA TROŠKOVA

Za refundaciju je potrebno ispuniti Obrazac te priložiti račun (izdan na ime i prezime osiguranika) te potvrdu uplate. 

Wiener osiguranje provodi refundaciju uplatom na IBAN osiguranika naveden na Obrascu prijave štete najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva s originalom računa.
Obrazac za prijavu refundacije troškova preuzmite ovdje.
Obrazac i original računa te potvrdu o uplati obavezno dostaviti poštom u Wiener osiguranje VIG d.d., Sektor šteta, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb ili predati u nekoj od poslovnica Wiener osiguranja. Pregled poslovnica nalazi se ovdje.

Za brže pokretanje postupka refundacije, fotografija računa se može poslati putem mobilne aplikacije Moj Wiener koju je moguće preuzeti u Google Play ili iOS storeu.

Također, obrazac i račun može se dostaviti i mailom na likvi-dzo@wiener.hr, no refundacija će se izvršiti tek po primitku obrasca i originala računa.

vrh stranice