Dopunsko zdravstveno osiguranje članova HLK

Članovi HLK-a koji žele ugovoriti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja o trošku HLK-a, obrazac za prijavu je dostupan ovdje

VAŽNO: Za sve prijave zaprimljene do 20. dana u mjesecu, police dopunskog zdravstvenog osiguranja počet će važiti s 1. danom narednog mjeseca. Ukoliko član HLK od ranije ima ugovorenu individualnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je kontaktirati osiguravajuću kuću i zatražiti raskid individualne police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Provjera statusa dopunskog zdravstvenog osiguranja dostupna je na web stranici Wiener osiguranja ovdje.

Opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje-Wiener osiguranje

Informacije o obradi podataka – IOOP - Wiener osiguranje

Pravila privatnosti Hrvatske liječničke komore

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA

HLK je od 1.1.2023. svojim članovima osigurala neograničenu mogućnost korištenja lijekova s Dopunske liste lijekova HZZO-a bez doplate, a u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove HLK-a. 

REFUNDACIJA TROŠKOVA

Za refundaciju je potrebno ispuniti Obrazac te priložiti račun (izdan na ime i prezime osiguranika) te potvrdu uplate. 

Wiener osiguranje provodi refundaciju uplatom na IBAN osiguranika naveden na Obrascu prijave štete najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva s originalom računa.
Obrazac za prijavu refundacije troškova preuzmite ovdje.
Obrazac i original računa te potvrdu o uplati obavezno dostaviti poštom u Wiener osiguranje VIG d.d., Sektor šteta, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb ili predati u nekoj od poslovnica Wiener osiguranja. Pregled poslovnica nalazi se ovdje.

Za brže pokretanje postupka refundacije, fotografija računa se može poslati putem mobilne aplikacije Moj Wiener koju je moguće preuzeti u Google Play ili iOS storeu.

Također, obrazac i račun može se dostaviti i mailom na likvi-dzo@wiener.hr, no refundacija će se izvršiti tek po primitku obrasca i originala računa.

vrh stranice