Časni sud Komore

predsjednik Časnog suda Komore
IVICA VESELIĆ, dipl. iur.


zamjenik predsjednika Časnog suda Komore
mr. sc. DRAŽEN JAKOVINA, dipl. iur.

članovi:
prof. dr. sc. BRANIMIR ANIĆ, dr. med.
prof. dr. sc. IVO BANIĆ, dr. med.
prof. dr. sc. DARKO CHUDY, dr. med.
prof. dr. sc. NINOSLAV MIMICA, dr. med.
prof. dr. sc. SNJEŽANA ŠKRABLIN, dr. med.

zamjenici članova:
prof. dr. sc. ŽELJKO KAŠTELAN, dr. med
prof. dr. sc. ILIJA KUZMAN, dr. med.
doc. dr. sc. IGOR NIKOLIĆ, dr. med.
prim. RANKA SEREVENTI-SEIWERTH, dr. med.
prof. dr. sc. VINKO VIDJAK, dr. med.

vrh stranice