Časni sud Komore

predsjednik Časnog suda Komore
IVICA VESELIĆ, dipl. iur.


zamjenik predsjednika Časnog suda Komore
mr. sc. DRAŽEN JAKOVINA, dipl. iur.

članovi:
prof. dr. sc. BRANIMIR ANIĆ, dr. med.
prof. dr. sc. IVO BARIĆ, dr. med.
prof. dr. sc. DARKO CHUDY, dr. med.
prof. dr. sc. NINOSLAV MIMICA, dr. med.
prof. dr. sc. SNJEŽANA ŠKRABLIN-KUČIĆ, dr. med.

zamjenici članova:
prof. dr. sc. ŽELJKO KAŠTELAN, dr. med
prof. dr. sc. ILIJA KUZMAN, dr. med.
doc. dr. sc. IGOR NIKOLIĆ, dr. med.
prim. RANKA SERVENTI-SEIWERTH, dr. med.
prof. dr. sc. VINKO VIDJAK, dr. med.

tajnica Časnog suda:

RUŽICA ERAKOVIĆ, dipl.iur.

vrh stranice