" />

25. godišnjica stradanja Vukovara

24.01.2017.

Novinarka dovodi u pitanje sudjelovanje HLK u obilježavanju 25. godišnjice pada Vukovara.  Ukupna cijena puta u Vukovar je zanemariva u odnosu na važnost Vukovara za Hrvatsku, na iskazivanje pijeteta spram njegove žrtve te na odavanje priznanja liječnicima koji su, do posljednjeg trenutka obrane grada, liječili bolesne i ranjene branitelje i građane.  

Naš odgovor na to pitanje je neprofesionalno srezala na jednu rečenicu te javnosti predstavila iskrivljenu i necjelovitu informaciju. Sve troškove tog projekta odobrili su Vijeće i Skupština Komore, što je izostavljeno na Indexu.

U obilježavanje tragedije Vukovara  uključilo se više od 500 članova HLK i 100 studenata zagrebačkog Medicinskog fakulteta.  Održali smo sjednice Izvršnog odbora i Vijeća HLK-a i dodijelili Medalje časti liječnicima koji su do posljednjeg dana 1991. radili u Vukovarskoj bolnici. Ti hrabri liječnici podredili su svoje zdravlje, svoju sudbinu i svoj život, zdravlju, sudbini i životu ranjenih i bolesnih. Pokazali su najvišu moguću razinu hrabrosti i humanosti te bezrezervnu predanost liječničkom pozivu. Najmanje što Liječnička komora može učiniti bilo je iskazati  im poštovanje i priznanje.