Delegacija HLK-a posjetila Kosovo

25.09.2023.

U Prištini se 18. rujna 2023. održala svečana proslava 10. godišnjice osnivanja Liječničke komore Kosova kojoj su u ime Hrvatske liječničke komore nazočili predsjednik HLK-a doc. Krešimir Luetić, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju dr. Ivan Raguž i predsjednik Povjerenstva za privatnu praksu prim. Boris Ujević. Prigodom ovog posjeta Kosovu, doc. Luetić održao je sastanak s kosovskim ministrom zdravstva dr. Arbenom Vitiom, a delegacija HLK-a posjetila je i liječnice u Hrvatskoj vojsci, pripadnice hrvatskog kontingenta u sklopu misije KFOR.

Na otvorenju svečane proslave, predsjednik Liječničke komore Kosova dr. sc. Pleurat Sejdiu održao je pozdravni govor u kojemu se zahvalio sudionicima na dolasku, a liječničkim komorama i pojedincima koji su doprinijeli osnivanju Liječničke komore Kosova uručene su zahvalnice i prigodne plakete, koje je u ime Hrvatske liječničke komore preuzeo doc. Krešimir Luetić.

U sklopu proslave održana je i panel diskusija o budućnosti liječničke samouprave na kojoj su uz predsjednika Liječničke komore Kosova dr. sc. Pleurata Sejdiua sudjelovali i doc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore, dr. Frank Ulrich Montgomery, predstavnik CPME-a i počasni predsjednik Njemačke liječničke asocijacije, dr. Otmar Kloiber, glavni tajnik Svjetske liječničke asocijacije, dr. Jacques de Halle iz Svjetske liječničke asocijacije i bivši predsjednik CPME-a te dr. Ilir Hoxha, specijalist javnog zdravstva s Kosova.

Svi sudionici panela su suglasni da liječnička samouprava ima važnu ulogu u održavanju integriteta, etike i standarda medicinske struke, jer omogućava liječnicima da samostalno i odgovorno odlučuju o najboljem načinu pružanja zdravstvene skrbi, u skladu s profesionalnim kodeksom i načelima. Uz to, samouprava je način zaštite liječničke profesije od neželjenih utjecaja politike, ekonomije, religije ili drugih interesa koji bi mogli narušiti integritet, etiku i standarde medicinske struke.
Na kraju svečanosti otvorena je izložba pod nazivom „Kosovski liječnik između desetljeća“.

U utorak, 19. rujna delegacija Hrvatske liječničke komore posjetila je misiju KFOR-a u bazi u Prištini. Nakon obilaska baze, održan je sastanak s pukovnicom doc.prim. Davorkom Perić, savjetnicom za zdravstvo zapovjednika KFOR-a i zapovjednicom združene medicinske službe KFOR-a. Uz pukovnicu Perić, u ovoj misiji na Kosovu je još jedna liječnica u Hrvatskoj vojsci, brigadirka dr. Ružica Pavić Kevrić, zamjenica zapovjednika Vojno-zdravstvenog središta u Zapovjedništvu za potporu u Zagrebu. Na ovom sastanku su predstavnici HLK-a upoznati s obavezama i radom liječnika u vojnim misijama i operacijama. Liječnici rade po NATO standardima i procedurama za koje su se pripremali prije upućivanja u mirovne operacije i misije.

U srijedu, 20. rujna kosovski ministar zdravstva dr. Arben Vitia održao je sastanak kojemu su nazočili doc. Krešimir Luetić, dr. Frank Ulrich Montgomery i dr. Pleurat Sejdiu. Tijekom sastanka raspravljalo se o budućim dugoročnim planovima na području zdravstva na Kosovu. Ministar je izrazio zahvalnost predstavnicima međunarodnih zdravstvenih organizacija na kontinuiranoj prisutnosti i podršci.

Foto: Liječnička komora Kosova i HLK

vrh stranice