Dr. Zember, ravnateljica OB Varaždin: Liječnicima treba stimulacija, a ne represija

Kolege liječnici moraju biti motivirani za ostanak u našoj bolnici ako im se pruži mogućnost stručnog usavršavanja, kao i pravednijeg napredovanja u struci. Zadatak nam je iznaći sredstva financiranja poslijediplomskih doktorskih studija, kao i uvesti kriterije za pravedan odabir kandidata. Slažem se i s predloženim mjerama Hrvatske liječničke komore, poput poštivanja europskih kriterija vremensko-kadrovskih normativa u pružanju zdravstvenih usluga, kao i s jednostavnijom i učinkovitijom procedurom priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Dakle, u prvom redu stimulacija, a ne represija, rekla je dr. Sanja Zember, specijalistica infektologije koja je u srpnju imenovana ravnateljicom Opće bolnice Varaždin.

Kako i mnoge hrvatske bolnice i Opća bolnica Varaždin suočena je s manjkom prihoda, ali i liječnika. Nakon što je program sanacije obustavljen jer nije donio željene rezultate, varaždinska bolnica opet se vratila Varaždinskoj županiji.
Nova ravnateljica dr. Sanja Zember, specijalistica infektologije, smatra da će se limit za tu ustanovu objektivno definirati temeljem izvršenja postojećih zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju te ponuđenih novih zdravstvenih usluga i sadržaja, a uvažavajući broj liječnika specijalista, dugovanje i liste čekanja.
"Prostora za uštede neće biti u segmentu smanjenja izdataka za plaće djelatnika, jer je sam postupak sanacije temeljen na racionalizaciji poslovanja. Tom odlukom obuhvaćeno je smanjenje broja rukovodećega kadra, smanjenje broja zaposlenih prirodnim odljevom, dakle odlaskom u mirovinu, kao i smanjenje broja dežurnih te zaposlenika u pripravnosti. Uštede mogu ostvariti racionalizacijom potrošnje energenata i vode, racionalizacijom upotrebe lijekova, medicinskoga potrošnog i uredskog materijala te izdataka za živežne namirnice, kao i racionalnim korištenjem bolničkih prostora, imajući u vidu funkcionalne cjeline u pružanju zdravstvenih usluga.", rekla je dr. Zember za portal regionalni.com.
Smatra da kolege liječnici "moraju biti motivirani za ostanak u našoj bolnici ako im se pruži mogućnost stručnog usavršavanja, kao i pravednijeg napredovanja u struci". Zadatak nam je iznaći sredstva financiranja poslijediplomskih doktorskih studija, kao i uvesti kriterije za pravedan odabir kandidata.
"Ostanku liječnika u Varaždinu pridonijet će i bolja organizacija rada te povećanje broja izvršitelja u sustavu, kao i omogućavanje dopunskog rada liječnicima kod poslodavaca iz iste djelatnosti. Slažem se i s predloženim mjerama Hrvatske liječničke komore, poput poštivanja europskih kriterija vremensko-kadrovskih normativa u pružanju zdravstvenih usluga, kao i s jednostavnijom i učinkovitijom procedurom priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Dakle, u prvom redu stimulacija, a ne represija", rekla je dr. Zember
To kane realizirati kroz suradnju sa Sveučilištem Sjever, kao i kroz projekte EU za edukaciju zdravstvenog, ali i nezdravstvenog osoblja.
Opća bolnica Varaždin razvija suvremenu neurokirurgiju, a detaljnija dijagnostika bolesti živčanog sustava danas je nezamisliva bez nuklearne magnetske rezonancije (NMR). Uređaj NMR bio bi namijenjen potrebama bolesnika triju bolnica županija sjeverozapadne Hrvatske. Jedan od prioriteta je daljnji razvoj kirurgije i onkokirurgije. Izgradnja, pak, Objedinjenog hitnog bolničkog prijema neće riješiti problem preopterećenosti bolničke službe, sve dok  bolesnik samoinicijativno “s ulice” može doći u bolnicu i zatražiti pregled zbog, primjerice, banalnih tegoba.

FOTO: Ivan Agnezović, regionalni.com
vrh stranice