" />

Financijsko upravljanje Komorom

24.01.2017.

S ciljem povećanja transparentnosti uveli smo obveznu godišnju predreviziju i reviziju financijskog poslovanja (od 2015.), koju provodi nezavisna revizorska kuća. Financijske planove, na zakonit i statutaran način, donose nadležna tijela Komore, a rad vodstva nadzire Nadzorni odbor, dok financijska izvješća prihvaća Skupština Komore.

Financijski plan za 2016. usvojen je redovitom procedurom,  bez i jednog glasa protiv, na Skupštini HLK održanoj u prosincu 2015. Vodstvo financijama upravlja transparentno i odgovorno. Npr. vodstvo je zahvaljujući racionalizaciji ukupnog poslovanja uspjelo u 2016. godini isplatiti deseterostruko veći (3,4 mil kn bruto) iznos konkretne novčane pomoći za više od 600 liječnika (rođenje djeteta, smrt člana ili bračnog druga, invaliditet, pomoć maloljetnom djetetu preminulog člana). U 2016.g. samo na projektu Liječničkih novina ostvaren je za 2,5 mil kn bolji godišnji financijski rezultat nego dvije godine prije.

Novinarka površnim i krivim zaključcima, temeljenim na  nepotpunim informacijama, nekorektno stvara netočnu sliku o radu Komore. Bez analize svih aktivnosti, cjelokupnih troškova i prihoda Komore nije moguće donijeti činjenično utemeljen sud o financijskom upravljanju Komorom. Ovi podaci bit će dostupni s objavom financijskog izvješća za 2016. godinu.

Neistinite su tvrdnje u tekstu kako je „predsjednik HLK-a znatno povećao rashode Komore“ u 2015. godini. Za rashode u 2015. odgovara bivše vodstvo Komore jer ih je ono planiralo i većim dijelom izvršilo. Novo vodstvo, izabrano u lipnju 2015. nije moglo značajnije utjecati na rashode.