HALMED: Serija 190101 lijeka Ramipril Farmal je sigurna za primjenu

12.08.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obustavila je postupak preventivnog povlačenja serije 190101 lijeka Ramipril Farmal 5 mg tablete. Pacijenti mogu nastaviti primjenjivati navedenu seriju lijeka te nema potrebe za vraćanjem ranije izdanih pakiranja u ljekarne.

HALMED je postupak povlačenja započeo slijedom zaprimljene prijave zbog sumnje da je u kutiji lijeka Ramipril Farmal 5 mg tablete serije 190101 moguća prisutnost drugog lijeka, Ramipril H Farmal 5mg/25mg tablete serije 190201.

Istragom je utvrđeno da je predmetna serija lijeka Ramipril Farmal 5 mg tablete proizvedena u siječnju, a serija lijeka Ramipril H Farmal 5mg/25mg tablete tek u veljači te je razmak između puštanja u promet jednog i drugog lijeka tri i pol mjeseca. Temeljem navedenog, utvrđeno je da nije moglo doći do zamjene lijeka u procesu proizvodnje te nalazi upućuju na to da je do zamjene lijekova došlo kod korisnika lijeka, podnositelja prijave.

U skladu s navedenim, serija 190101 lijeka Ramipril Farmal 5 mg tablete može se i dalje nalaziti u prometu u Republici Hrvatskoj.

HALMED podsjeća da su zdravstveni radnici obvezni ovoj agenciji prijaviti svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama HALMED-a ovdje.


vrh stranice