HLK osuđuje neodgovorno promicanje stavova o nepotrebnosti cijepljenja djece

21.08.2019.

Hrvatska liječnička komora (HLK) osuđuje promicanje bilo kakvih oblika ponašanja vezanih uz cijepljenje i liječenje djece koji nisu u skladu s propisima ni pravilima javnozdravstvene medicinske struke u Republici Hrvatskoj, a čije posljedice bi u opasnost mogle dovesti djecu i cjelokupnu populaciju te poziva građane na informiranje o cijepljenju i liječenju djece od strane liječnika i stručnih institucija te isključivo iz pouzdanih, provjerenih i znanstveno utemeljenih izvora i izvora utemeljenih na medicinskim dokazima.

„Ustavna dužnost države je štititi zdravlje ljudi, posebice djecu. Odluka o cijepljenju djece nije i ne može biti isključivo pravo roditelja. Pravo djeteta na zdravlje i na najvišu moguću zdravstvenu zaštitu iznad je prava roditelja na izbor. Cijepljenje predstavlja najuspješniju javnozdravstvenu mjeru koja je spasila i spašava više ljudskih života nego bilo koja druga medicinska intervencija u povijesti medicine“, stoji u Deklaraciji o važnosti cijepljenja koju su u travnju 2017. zajednički donijeli Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Deklaraciju su potpisima podržali istaknuti medicinski stručnjaci, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u segmentu zdravstva, nadležnih regulatornih tijela, Svjetske zdravstvene organizacije, stručnih liječničkih društava, stručnjaci s medicinskih i pravnih fakulteta te predstavnici udruge pacijenata.

Unatrag nekoliko godina sve su više učestali stavovi roditelja protiv redovitog cijepljenja djece i shodno tome povećanje broja objava građana na društvenim mrežama koje promiču odustanak od cijepljenja djece, kao i promicanje alternativnih i zamjenskih načina liječenja koji nisu u skladu s medicinskom strukom, programima ni propisima u Republici Hrvatskoj.

„U skladu s aktualnim događanjima u javnosti, Hrvatska liječnička komora u nekoliko je navrata aktualizirala Deklaraciju o važnosti cijepljenja i istaknula kako je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba te se ubraja u najsigurnije medicinske intervencije. Znanstveno je utvrđeno kako je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, neželjenih događaja te kako se kolektivni imunitet postiže visokom procijepljenošću“, ističe predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Krešimir Luetić.

Zahvaljujući sustavu praćenja procijepljenosti, u Republici Hrvatskoj u 2018. godini procijepljenost prema redovnim programima je u porastu te je zaustavljen pad cijepnog obuhvata (prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Izvješće o cijepljenju u 2018. godini). U Republici Hrvatskoj pored praćenja procijepljenosti, postoji javnozdravstveni sustav praćenja nuspojava cijepljenja uz provedbu kontrole cjepiva, što uz druge mjere, poput jačanja kontinuirane komunikacije i suradnje liječnika s roditeljima djece, kontinuiranu edukaciju građana i otvaranje javnih rasprava o važnosti cijepljenja, rezultira povećanjem cijepnog obuhvata i značajnim padom broja oboljelih od bolesti protiv kojih se cijepi.

Cijepljenje djece u Republici Hrvatskoj regulirano je mnogim propisima: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti , Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi i Program obveznog cijepljenja kojeg donosi Ministarstvo zdravstva na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Trogodišnji program obaveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine).

Prema Ustavu Republike Hrvatske, djeca su osobe koje su pod posebnom zaštitom države te je propisana opća dužnost svih da štite djecu kao najranjiviju skupinu osoba. Djeci pripadaju raznovrsna prava koja su svojstvena samo njima, a kojima je krajnji cilj zaštititi djecu u vremenu njihovog odrastanja i sazrijevanja. Važnost pojedinih prava djeteta kao njegovih temeljnih prava, a jedno od njih svakako je pravo na život i zdravlje, koje je, među ostalim, zajamčeno i Konvencijom o pravima djeteta i Obiteljskim zakonom.

Program obveznog cijepljenja propisuje vrste obveznog cijepljenja u kalendarskoj godini, obveznike provođenja cijepljenja, osobe koje su se obvezne podvrgnuti cijepljenju te način postupanja liječnika u slučajevima kada roditelji odnosno skrbnik odbijaju obvezu cijepljenja maloljetnog djeteta. Postupanje liječnika u takvim slučajevima usmjereno je prije svega na što kvalitetnije i cjelovitije informiranje roditelja odnosno skrbnika o važnosti, koristima, ali i rizicima cijepljenja. Prema potrebi, liječnik ih upućuje nadležnom liječniku epidemiologu u svrhu dodatnog informiranja.

Liječnici ostvaruju važnu ulogu i doprinose ostvarivanju djetetovih prava, jer se pravo na cijepljenje smatra sastavnim dijelom prava djeteta na zdravstvenu zaštitu prema najvišim zdravstvenim standardima, dok se odbijanje obveznog cijepljenja od strane roditelja može smatrati uskraćivanjem djetetu prava na zdravlje.

vrh stranice