HLK poziva Ministarstvo zdravstva da hitno uskladi robovlasničke ugovore s Ustavom

01.08.2023.

Hrvatska liječnička komora poziva Ministarstvo zdravstva da hitno pokrene proces usklađivanja svih tzv. robovlasničkih ugovora s Ustavom. Naime, Ustavni sud je u svojoj odluci broj U-III-2405/2022 ustvrdio da obveza liječnika o vraćanju bruto plaća u slučaju prekida radnog odnosa prije isteka ugovorne obveze vezane uz specijalizaciju, predstavlja kršenje članka 55. Ustava tj. kršenje ustavnog prava zaposlenih na zaradu. HLK traži da se usklađivanje robovlasničkih ugovora s Ustavom provede u svim zdravstvenim ustanovama.

Hrvatska liječnička komora izražava iznimno zadovoljstvo ovom odlukom Ustavnog suda kojom je utvrđeno da penalizacijske odredbe robovlasničkih ugovora, koje obvezuju liječnike da u slučaju prekida radnog odnosa prije isteka ugovorne obveze moraju ustanovi vratiti zarađene bruto plaće, predstavljaju kršenje ustavnog prava na zaradu. Ustavni sud je u navedenoj odluci izrijekom ustvrdio da troškovi specijalizacije nikako ne mogu uključivati bruto plaće isplaćene liječnicima za rad obavljen tijekom specijalizacije.

Radi se o tužbi 30 liječnika pulske bolnice koji su u redovnom sudskom postupku zatražili utvrđenje ništetnosti članaka robovlasničkih ugovora s Općom bolnicom Pula koji su ih obvezivali da, u slučaju prekida radnog odnosa s bolnicom prije isteka ugovorne obveze, moraju vratiti bruto plaće koje su zaradili tijekom specijalizacije. Prvostupanjski sud u Puli presudio je da su ti članci liječničkih ugovora s pulskom bolnicom ništetni. Zatim je drugostupanjski Županijski sud u Rijeci prihvatio žalbu pulske bolnice, preinačio prvostupanjsku presudu i odbio tužbeni zahtjev liječnika. Povodom te presude Županijskog suda u Rijeci, a nakon što je Vrhovni sud odbacio reviziju postupka kao nedopuštenu, 30 liječnika je podnijelo ustavnu tužbu tvrdeći da im je povrijeđeno ustavno pravo na zaradu (članak 55. Ustava) što je Ustavni sud u svojoj odluci i utvrdio.

“Ovo je velika sudska pobjeda za sve one hrvatske liječnike koji još uvijek imaju važeće robovlasničke ugovore. Ustavni sud je potvrdio ono na što HLK upozorava već godinama: zarađene i odrađene plaće ne mogu biti uključene u trošak specijalizacije. Protuustavno je tražiti da liječnici ustanovama vraćaju odrađene plaće. Liječnici tijekom specijalističkog usavršavanja rade i za to imaju pravo biti plaćeni i to im se pravo na zaradu ne može oduzimati pod krinkom vraćanja “troškova specijalizacije” zdravstvenim ustanovama. Ovu odluku Ustavnog suda proslijedit ćemo našim članovima i siguran sam da će ona biti korištena u svim sudskim postupcima vezanim uz robovlasničke ugovore. Očekujemo da Ministarstvo zdravstva hitnim naputkom upravama zdravstvenih ustanova riješi protuustavnost robovlasničkih ugovora i spriječi stvaranje dodatnih, nepotrebnih proračunskih troškova”, istaknuo je doc. dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik HLK-a.

vrh stranice