HLK uputila pismo saborskim zastupnicima: Ukinite diskriminaciju liječnika u kolektivnom pregovaranju

05.10.2022.

Hrvatski liječnici ne mogu sami pregovarati o svojim radnim pravima, a oduzeto im je i pravo na štrajk, što pojačava duboko nezadovoljstvo liječnika i utječe na njihov odlazak na rad u inozemstvo, ključna je poruka pisma Hrvatske liječničke komore upućenog zastupnicima u Hrvatskom saboru. Sabor bi ovaj tjedan trebao izglasati dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja bi nakon osam godina Hrvatskom liječničkom sindikatu ponovno omogućila reprezentativnost tj. liječnicima vratila pravo da njihov sindikat pregovara o njihovim pravima, a time im ujedno vratila i ustavno pravo na štrajk.

Sadašnji zakon diskriminira liječnike

HLK ističe, kako prema važećem zakonskom rješenju, u kolektivnom pregovaranju može sudjelovati samo sindikat čiji broj članova predstavlja najmanje 20 % od ukupnog broja članova svih sindikata u zdravstvu. Podatak koliko članova imaju ukupno svi sindikati u zdravstvu javno nije dostupan, no postoje procjene da se taj broj kreće oko 29 tisuća. Liječnički sindikat bi morao okupiti minimalno 5.800 liječnika, što je skoro polovica (48 %) ukupnog broja liječnika koji se uopće mogu sindikalno organizirati (12.000).

Dovoljno je uzeti u obzir podatak Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation) kako je u Hrvatskoj prosječno sindikalno organizirano tek oko 21 % zaposlenih, da postane jasno da je uvjet reprezentativnosti koji letvicu za liječnički sindikat postavlja na 48 % ukupnog broja liječnika koji se mogu sindikalno organizirati, diskriminatoran i neostvariv.

Dodatno, liječnicima je trenutno onemogućeno i pravo na štrajk. Pravo na štrajk ima samo onaj sindikat koji je reprezentativan, piše vodstvo Komore hrvatskim zastupnicima.

Hrvatska liječnička komora pozdravlja dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koja je na saborskom glasanju ovaj tjedan, koja predlaže da se reprezentativnim sindikatom smatra onaj liječnički sindikat koji ima broj članova koji predstavlja najmanje dvadeset posto ukupnog broja zaposlenih liječnika na koje se kolektivni ugovor primjenjuje. Što ranije stupanje na snagu ovoga zakona iznimno je važno kako bi hrvatski liječnici mogli sudjelovati u pregovorima za novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji počinju 31. listopada.

Europska unija ne poznaje ovakvu diskriminaciju liječnika

Države Europske Unije ne poznaju situaciju u kojoj bi liječnicima bilo onemogućeno sjediti za stolom gdje se pregovara o njihovim radnim pravima i gdje bi im ujedno bilo oduzeto pravo na štrajk. Sadašnja situacija obespravljenosti hrvatskog liječništva u kolektivnom pregovaranju još je jedan u nizu razloga njihovog dubokog nezadovoljstva što zasigurno utječe na povećanje broja odlazaka liječnika iz Hrvatske na rad u druge države, upozoravaju zastupnike iz Liječničke komore. S obzirom na to da Hrvatskoj već sada u javnom zdravstvu nedostaje oko 2.000 liječnika, rješavanje osam godina stare nepravde bit će mali korak u pravom smjeru za zadržavanje liječnika u Hrvatskoj.

Uzimajući sve to u obzir, HLK je začuđena stavovima, doduše rijetkih, liječnika - političara koji, protiveći se dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zapravo zagovaraju nastavak diskriminacije liječnika po pitanju prava na sindikalno pregovaranje i na štrajk.


vrh stranice