Hrvatski sabor većinom glasova donio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Hrvatski sabor većinom glasova donio je u srijedu 31. listopada novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Od podnesenih više od 70 amandmana, usvojeno je tek nekoliko, onih nomotehničke naravi. Ministar zdravstva Milan Kujundžić obrazložio je da se novim zakonom uređuje rad u domovima zdravlja, donose promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći, funkcionalno povezuju bolnice i osnažuje palijativna skrb.

Među ostalim predviđa se dežuranje liječnika koncesionara u domovima zdravlja vikendima i blagdanima. Kad je riječ o zakupu ordinacija, u zakup će se moći ići po određenom redoslijedu, a 25 posto ordinacija i dalje će ostati pri domovima zdravlja.

Liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i onima koji su bili koncesionari, a sada su nositelji ordinacija, novi zakon otvara mogućnost zapošljavanja još jednog liječnika koji će kroz rad u toj ordinaciji moći, kada prethodni liječnik ide u mirovinu, na javnom natječaju i dalje ostati nositelj te ordinacije.

Zakonom se osnažuje i preventivna zdravstvena zaštita, rješava radno-pravni status zakupaca u domu zdravlja, uređuje pružanje palijativne skrbi na primarnoj te na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Uvodi se i Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite, koji će obuhvaćati sve pružatelje zdravstvene zaštite te mogućnost nagrađivanja za natprosječne rezultate zdravstvenih radnika.

Zakonom se unose i promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći kroz integraciju objedinjenih hitnih bolničkih prijema i županijske ili gradske hitne službe, te smjernice za restrukturiranje i racionalizaciju bolničkog sustava kroz daljnje povezivanje bolnica.

Vlada Odbila gotovo sve amandmane

Prije usvajanja novog Zakona zastupnici su se dan ranije gotovo dva sata izjašnjavali o sedamdesetak uglavnom oporbenih amandmana, no 'zeleno svjetlo' Vlade dobilo je tek njih nekoliko, i to onih nomotehničke naravi. Kao na tekućoj vrpci odbijate dosta dobrih amandmana. Mi smo predložili 17 amandmana, a imamo osjećaj da ćete odbiti sve, no bitno je da čuju naši građani kako se to brine Vlada - 'tko je s nama njegovo može proći, a tko nije s nama taj je protiv nas'. Da sam rekao da ću vas podržati vi biste prihvatili svih 17 amandmana i rekli da ako ih imam još, donesem ih što prije, poručio je vladajućima Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku).

Oporba je amandmanima aktualizirala i pitanje koncesija u obiteljskoj medicini, pa dok dio oporbenih zastupnika smatra da i dalje treba ostati broj ordinacija zakonom određen po domovima zdravlja, Mostova Ines Strenja Linić i Lovrinović tražili su da tko hoće može u koncesiju.

Svi koji to žele mogu biti koncesionari. "I sada je 70 posto liječnika koncesionara i pacijent ne vidi razliku između koncesionara i liječnika doma zdravlja", rekla je Strenja Linić i dodala da su liječnici u domovima zdravlja u podređenom odnosu s plaćom od 7 do 8 tisuća kuna.

vrh stranice