HZZO objavio javni natječaj za financiranje rada mladih liječnika pod nadzorom

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je 26. srpnja Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini, koji imaju odobrenje za samostalni rad, a studij medicine su upisali nakon 1. srpnja 2013.

Zahtjevi za financiranje rada pod nadzorom mogu se predati do 31. kolovoza na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija, Margaretska 3, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Za Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini".

Način provedbe rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije s izdanim odobrenjem za samostalan rad uređen je Pravilnikom o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koji je na snagu stupio početkom srpnja ove godine.

Rad pod nadzorom provodit će se u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada, u djelatnosti hitne medicine koju obavlja zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te u djelatnosti hitne medicine koju obavlja bolnička zdravstvena ustanova, te u djelatnosti obiteljske (opće) medicine.

Popis ugovornih zdravstvenih ustanova HZZO-a u kojima će se provoditi rad pod nadzorom priložen je uz objavljeni Javni natječaj na mrežnim stranicama HZZO-a.

HZZO navodi kako je osim na 451 radnom mjestu u ugovornim zdravstvenim ustanovama iz navedenog Popisa, rad pod nadzorom doktora medicine omogućen i kod ugovornih privatnih ordinacija obiteljske (opće) medicine koje zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika.

Kandidati mogu podnijeti zahtjev za financiranje rada pod nadzorom samo kod jedne ugovorne zdravstvene ustanove ili subjekta s time da u zahtjevu mogu alternativno naznačiti i drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno drugi ugovorni subjekt Zavoda kod kojeg žele obavljati rad pod nadzorom.

Zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravstva, HZZO-a te ugovornih zdravstvenih ustanova iz Popisa ustanova i ugovornih subjekata iz Javnog natječaja utvrdit će listu prvenstva, a Upravno vijeće HZZO-a donijeti odluku o izboru kandidata za koje će se provesti financiranje rada pod nadzorom.

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije možete pročitati ovdje i na mrežnoj stranici HZZO-a www.hzzo.hr/natjecaji

vrh stranice