Izdavanje liječničkih ispričnica – rješenje na vidiku

21.09.2016.

Dana 21.9.2016.g. predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održali su zajednički sastanak s predstavnicima Ministarstva zdravlja, Hrvatske liječničke komore i Koordinacije hrvatske obiteljske medicine na kojem je ostvaren značajan pomak u rješavanju problema administrativnog opterećenja liječnika primarne zdravstvene zaštite uslijed izdavanja liječničkih ispričnica u svrhu opravdanja izostanka s nastave učenika osnovnih i srednjih škola.

Sastanku su u ime Hrvatske liječničke komore nazočili savjetnica predsjednika Komore za primarnu zdravstvenu zaštitu i dopredsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Meri Margreitner, dr.med. i tajnik Povjerenstva Mijo Karaula, dipl.iur.

Na sastanku je detaljno izložen problem koji je nastao u tumačenju i primjeni pojedinih odredaba Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („NN“ br. 94/15), a koji je rezultirao značajnim povećanjem broja zahtjeva za izdavanjem liječničkih ispričnica.

Svi sudionici sastanka složili su se s potrebom izmjene sporne odredbe članka 4. Pravilnika koja  trenutno neopravdano naglašava upravo liječničke ispričnice kao jedan od načina opravdanja izostanaka s nastave. Postignut je dogovor o žurnom imenovanju posebne radne skupine s zadatkom izrade prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika i upućivanja istih u javnu raspravu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preuzelo je obvezu u međuvremenu, do donošenja najavljenih izmjena i dopuna Pravilnika, svim školama dostaviti poseban naputak u kojem će dati tumačenje sporne odredbe Pravilnika i time otkloniti dio uočenih nepravilnosti u njenoj primjeni. Naglasak će pritom biti na činjenici da su liječničke ispričnice tek jedan od nekoliko mogućih načina opravdanja izostanka s nastave odnosno da za izostanke do tri uzastopna radna dana trenutno nije nužno ishoditi liječničku ispričnicu, budući da izostanak može opravdati i odobriti razrednik povodom pravovremenog traženja roditelja.

vrh stranice