Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Statuta HLK

22.07.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu izmjena i dopuna Statuta HLK otvoreno je od 22.7.2021. do 21.8.2021. Nacrt je izradila radna skupina Izvršnog odbora HLK u koju su bili uključeni članovi Skupštine, Vijeća i Izvršnog odbora HLK.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta HLK dostupan je ovdje.

Primjedbe i komentari na Nacrt mogu se dostaviti do naznačenog roka na adresu elektroničke pošte hlk@hlk.hr

Po završetku savjetovanja i analizi zaprimljenih komentara bit će izrađen Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HLK koji će biti upućen Skupštini HLK na raspravu i usvajanje.

vrh stranice