Kongresi u Rovinju o aktualnim temama iz zdravstva i medicinskog prava

17.01.2020.

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu organiziraju 2. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) i 4. hrvatski kongres medicinskog prava koji će se održati od 13. do 15. ožujka 2020. u Rovinju. Oko 40 domaćih i stranih stručnjaka održat će predavanja iz područja zdravstva i prava nakon kojih su predviđene rasprave.

Na kongresu KOKOZ-a, između ostaloga, raspravljat će se o poteškoćama u provedbi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenoj djelatnosti u okviru privatne prakse te o pravima i odgovornosti pacijenata u liječenju.
Na kongresu medicinskog prava teme predavanja su medicinska dokumentacija i pravni aspekti, pravna nesigurnost mladih liječnika, odgovornost i sukob interesa u medicini, nove tehnologije i pravna regulativa, te pravni okvir odbijanja cijepljenja.

Uz organizatora Pravni fakultet u Splitu i Hrvatsku liječničku komoru, suorganizatori kongresa su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora.
Na skupu se očekuje oko 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva.

Kongresi će biti bodovani sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Program kongresa objavljen je ovdje.
Obavijest o kongresima dostupna je ovdje.

Prijave se zaprimaju putem on-line obrasca koji je dostupan ovdje.
Rana kotizacija za prijave do 31.1.2020. iznosi 900 kuna, a nakon toga datuma iznosi 1.200 kuna.

Više obavijesti o kongresima na www.aorta.hr , putem e-pošte na kongres@aorta.hr ili na broj telefona 01/2824 645.

vrh stranice