Ministarstvo zdravstva ne osporava razrješenje dr. Goluže s dužnosti predsjednika Hrvatske liječničke komore

14.01.2019.

Prema izvješću o provedenom upravnom nadzoru Ministarstva zdravstva nad zakonitošću rada i postupanja Hrvatske liječničke komore, nije sporna odluka izvanredne Skupštine Komore kojom je u srpnju prošle godine razriješen dotadašnji predsjednik dr. Trpimir Goluža.

Povjerenstvo Ministarstva zdravstva, na temelju analize Statuta i drugih općih akata Komore kao i pregledom zapisnika, evidencija i druge dokumentacije Komore, nije osporilo proceduru sazivanja niti način održavanja navedene izvanredne Skupštine Komore. Također, nisu utvrđene nezakonitosti u izvješću Nadzornog odbora Komore, na temelju kojeg je pokrenut postupak razrješenja bivšeg predsjednika.

Nakon pravomoćne odluke Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokog trgovačkog suda RH kojima je utvrđena zakonitost obnašanja dužnosti aktualnog čelnika Komore, prvog dopredsjednika dr. Krešimira Luetića, ni Ministarstvo zdravstva isto nije našlo upitnim.

Dodatno, Ministarstvo je u svom izvješću iznijelo mišljenje o određenim nedorečenostima i neusklađenostima internih akata Komore, uključujući i akte kojima je uređen izborni proces za tijela Komore, a koji su bili doneseni u vrijeme mandata bivšeg predsjednika Komore. Ministarstvo je predložilo mjere za njihovo poboljšanje odnosno otklanjanje nedorečenosti, sugeriralo postupanje u narednom periodu te predložilo organizaciju i izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Komora je još u prosincu 2018. godine započela s redovitom izbornom procedurom, pri čemu je Vijeće Komore izabralo Središnje izborno povjerenstvo te usvojilo hodogram izbornih postupaka. Izbori će biti raspisani u ožujku 2019. godine. U trenutku provođenja upravnog nadzora Ministarstvo zdravstva nije raspolagalo ovim podacima.

Komora će se svakako u zakonskom roku očitovati o izvješću te će u suradnji s Ministarstvom zdravstva poduzeti odgovarajuće mjere.

Osim spomenutog nadzora Ministarstva zdravstva, nadzorno državno tijelo je tijekom prosinca prošle godine provelo kontrolu Komorinog EU projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“. Provedeni nadzor potvrdio je transparentnost provedbe projekta, pri čemu nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u raspolaganju odobrenim novčanim sredstvima iz EU fonda.

Vodstvo Hrvatske liječničke komore snažno se zauzima za zakonito, transparentno i odgovorno djelovanje te je otvoreno za suradnju sa svim nadležnim državnim institucijama.

vrh stranice