NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada HLK-a u 2017. godini

Hrvatska liječnička komora objavljuje "NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore u 2017. godini". Rok za podnošenje prijedloga je 15. studenoga 2018.
I. Područja za dodjelu

1. Godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore dodjeljuju se po četiri osnova:

1.1. Članu Komore koji je svojim profesionalnim radom ostvario najzapaženije stručno ostvarenje u 2017. godini u obavljanju liječničke djelatnosti.

Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za najzapaženije stručno ostvarenje u 2017.g.

1.2. Članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u 2017. godini u znanstvenim časopisima indeksiranima u bazi Web of Science (WoS) značajno pridonio unaprjeđenju liječničke struke i profesije. Nagrada se dodjeljuje članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u 2017. godini sakupio najviše bodova, ovisno o relativnom rangu časopisa (kvartilu) u kojem je objavljen članak, a u području WoS-a u kojoj je taj časopis. Ako je časopis u više područja, onda se uzima povoljnije za kandidata. Ako je član Komore u 2017. godini objavio više izvornih znanstvenih radova, bodovi se zbrajaju.

Za objavljeni izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a dodjeljuju se 4 boda, u drugoj kvartili (Q2) 3 boda, za u trećoj kvartili (Q3) 2 boda, a u četvrtoj kvartili (Q4) 1 bod.

Prvom autoru objavljenog izvornog znanstveni rada dodjeljuju se dodatni bodovi i to: 4 boda ako je rad objavljen u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a, 3 boda u drugoj kvartili (Q2), 2 boda u trećoj (Q3) te 1 bod u četvrtoj kvartili (Q4).

Ako više članova Komore ima jednak broj bodova, godišnja nagrada dodjelit će se članu Komore koji je više puta bio prvi autor izvornog znanstvenog rada u časopisima koji se nalaze u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a.

Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke u 2017.g.

1.3. Članu Komore koji je na osobit način zaštitio prava liječnika te pridonio promicanju interesa hrvatskog liječništva.

Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje interesa hrvatskog liječništva i zaštitu prava liječnika u 2017.g.

1.4. Novinaru ili drugoj osobi koja je svojim djelovanjem značajno pridonijela jačanju ugleda hrvatskih liječnika i promociji liječničke profesije u javnosti.

Osobi se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke profesije u javnosti u 2017.g.

2. Nagrada se dodjeljuje članu Komore iz točke 1.2., zasebno, u dvije kategorije, i to:

2.1. liječnicima znanstvenicima životne dobi iznad 40 godine te

2.2. liječnicima mladim znanstvenicima životne dobi do 40 godina.


II. Podnositelji prijave

Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada Komore može izravno podnijeti predsjednik Komore ili članovi Izvršnog odbora Komore odnosno posredno svi članovi Komore putem županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva liječnika zaposlenih u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva liječnika zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Članovi Komore mogu sami sebe predložiti za dodjelu godišnje nagrade Komore.

Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 1.1. i 1.2. podnose se Povjerenstvu za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke Komore, dok se prijedlozi po osnovama pod točkama 1.3. i 1.4. podnose Izvršnom odboru Komore.

III. Sadržaj prijave

Predlagatelji trebaju ispuniti obrazac prijedloga za dodjelu nagrade za navedena područja, koji se nalazi na internetskoj stranici Hrvatske liječničke komore ovdje

Obrasci prijedloga s popratnom dokumentacijom i obrazloženjem šalju se na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulice Grge Tuškana 37/II, Zagreb, s napomenom „Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore“.

IV. Rok za podnošenje prijedloga

Rok za podnošenje prijedloga je 15.11.2018.g.

V. Broj i oblik nagrada te nadležno tijelo za donošenje odluke o njihovoj dodjeli

O dodjeli nagrade odlučuje Izvršni odbor Komore.

Izvršni odbor Komore može odlučiti i o novčanoj vrijednosti godišnje nagrade.

Godišnje se dodjeljuje samo jedna godišnja nagrada po svakoj osnovi naznačenoj u točki 1. ovog Natječaja i po svakoj kategoriji pod točkom 2. ovog Natječaja.

Ako nema kandidata koji ispunjavaju kriterije opisane u točkama 1. i 2. ovog natječaja po pojedinoj osnovi ili po pojedinoj kategoriji dodjeljivanja, nagrada neće se dodijeliti po toj osnovi odnosno po toj kategoriji za 2017. godinu.

VI. Način objave odluke o dodjeli

Odluka o dodjeli objavljuje se u Liječničkim novinama i na web stranici Komore.

Nagradu uručuje predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti na prigodnoj svečanosti u organizaciji Komore, o čemu će dobitnici nagrada biti pisanim putem pravovremeno obaviješteni.
vrh stranice