Novi koeficijenti (Uredba)

27.03.2024.

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 22/24) koja je u primjeni od 1.3.2024. dostupna je ovdje.
vrh stranice