OBRAZAC SUGLASNOSTI ZA USKRATU ČLANARINE ZA HLK IZ PLAĆE

02.01.2017.

Pojednostavite postupak plaćanja članarine, osigurajte redovitost i pravovremenost u plaćanju, izbjegnite rizik zaborava i aljkavosti, prevenirajte nepotrebne dodatne troškove i omogućite si korištenje svih zajamčenih prava i mogućnosti članstva u HLK-u.  

POTPIŠITE IZJAVU O SUGLASNOSTI USKRATE IZNOSA ČLANARINE OD 125 KN U KORIST HLK-a PRILIKOM MJESEČNOG OBRAČUNA PLAĆE. 

Prvog dana 2017. godine na snagu je stupila Odluka o upisnini i članarini za članstvo u Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK) koja propisuje jedinstvenu mjesečnu članarinu za radno aktivne članove u iznosu od 125 kn te za umirovljene članove u iznosu od 60 kn. Novi iznos članarine počinje se obračunavati od veljače 2017. prilikom obračuna plaće/mirovine za siječanj 2017.  

Ostvarivanje prava i mogućnosti koje donosi članstvo u Komori bit će u izravnoj vezi s redovitim podmirivanjem članarine , odnosno ispunjavanjem obveza prema Komori (Prava člana HLK-a koji uredno i na vrijeme podmiruje članarinu). Samo članovi koji će redovito plaćati članarinu moći će ostvariti članska prava i mogućnosti koje donosi članstvo u HLK. Članarina za članstvo u Komori plaća se mjesečno i to najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec. Nepravovremeno podmirivanje ili nepodmirivanje članarine uzrokovat će nemogućnost ostvarivanja pogodnosti koje donosi članstvo u HLK.

Kako biste pojednostavili postupak plaćanja članarine, osigurali redovitost i pravovremenost u plaćanju, izbjegli rizik zaborava i aljkavosti, prevenirali nepotrebne dodatne troškove te si omogućili korištenje svih zajamčenih prava i mogućnosti članstva u HLK-u, preporučujemo Vam da:
- ako obavljate djelatnost kod poslodavca, POTPIŠITE IZJAVU O SUGLASNOSTI USKRATE IZNOSA ČLANARINE OD 125 KN U KORIST HLK-a PRILIKOM MJESEČNOG OBRAČUNA PLAĆE (obrazac suglasnosti)
- ako samostalno obavljate djelatnost, OTVORITE TRAJNI NALOG KOD SVOJE POSLOVNE BANKE ZA MJESEČNI PRIJENOS IZNOSA MJESEČNE ČLANARINE OD 125 KN U KORIST HLK-a

Članarinu uplatite na račun Hrvatske liječničke komore:  
IBAN HR 49 23600001101464267 kod Zagrebačke banke d.d.;
model 67;
poziv na broj odobrenja: OIB člana;
opis plaćanja: razdoblje za koje se uplaćuje  

Nepravovremeno plaćanje članarine nosi sa sobom trošak zaračunavanja zateznih kamata i prisilne sudske naplate utvrđenih nenaplaćenih potraživanja. Izbjegnite potencijalne neugodnosti i dodatne troškove, osigurajte si jednostavno, redovito i pravovremeno podmirivanje članarine za članstvo u HLK-u USKRATOM IZ PLAĆE ili OTVARANJEM TRAJNOG NALOGA.  

vrh stranice