Održana tribina HLK-a „Dostojanstvo pri kraju života“

04.03.2024.

U novoj gradskoj knjižnici u Vinkovcima je 1. ožujka 2024. održana tribina na temu „Dostojanstvo pri kraju života“ u organizaciji Hrvatske liječničke komore – Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju i Županijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije. U modernom zdanju intelektualnog središta najstarijeg europskog naselja govorilo se o medicinskim i humanističkim perspektivama kraja života, o palijativnom liječenju, hospiciju, eutanaziji, prisilnom liječenju, darovanju organa nakon moždane smrti, liječničkoj komunikaciji, a kroz sve teme se provlačio imperativ dostojanstva čovjeka i pacijenta.

Dr. Domagoj Marinić, predsjednik Županijskog povjerenstva HLK-a Vukovarsko-srijemske županije, bio je domaćin skupa, a povijest vinkovačke medicine uvodno je u ime Matice hrvatske predstavio doc. Dražen Švagelj, ratni gradonačelnik Vinkovaca. Dr. Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Komore, uvodno se osvrnula na značenje ove teme u liječničkom radu. O zamkama eutanazije govorila je prof. Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a, o palijativi i hospiciju govorili su dr. Dragutin Petković (o dubrovačkoj palijativi), član Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a i časna sestra Marta Dajana Carti (o riječkom hospiciju), bioetičarka, o komunikaciji u okolnostima palijative i umiranja dr. Katica Hrstić, iz obiteljske medicine, o prisilnom liječenju prof. Igor Filipčić, član Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a.

O pravnim aspektima presumiranog pristanka za darovanje organa govorio je dr. sc. Tomislav Nedić, s Pravnog fakulteta u Osijeku. Rasprava je bila bogata i raznolika, usmjerena na praktičnu primjenu kodeksa i prava u etički dvojbenim situacijama u liječničkom radu. U gradu na istoku Lijepe naše, u kojemu su rođena dva rimska cara, Valens i Valentinijan, koji je u Domovinskom ratu dao sebe, uključujući i žrtvu vinkovačkih liječnika i zdravstva općenito, ova je tribina bila korak etičke šetnje kojom Komora kontinuirano obilazi Hrvatsku, od Dubrovnika preko Splita, Imotskoga, Šibenika, Rijeke, Čakovca, Zagreba i Osijeka kako bi svim svojim članovima približila delikatnu problematiku iz domene liječničke etike i deontologije.

vrh stranice