Odzvonilo "robovlasničkim" ugovorima!

19.07.2016.

Dana 16. srpnja 2016.g. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" br. 62/16) prema kojemu novo definiranje troškova specijalizacije više ne obuhvaća bruto plaću doktora medicine. Zdravstvene ustanove obvezne su do 16. kolovoza 2016. ponuditi specijalizantima sklapanje izmjenjenog ugovora, dok specijalisti moraju sami podnijeti zahtjev za izmjenom postojećeg ugovora. Hrvatska liječnička komora pozdravlja i podržava ove promjene Pravilnika, koje su rezultat višemjesečnih zalaganja novog vodstva Komore. 
Od novosti koje ovaj akt donosi izdvajamo novo definiranje troškova specijalizacije na način da isti obuhvaćaju troškove glavnog mentora, mentora i komentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak poslijediplomskog specijalističkog studija, trošak završnog i specijalističkog ispita, trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju te više ne obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine.

Temeljem ovog Pravilnika, zdravstvene ustanove obvezne su ponuditi specijalizantu sklapanje izmjenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (dakle, do 16. kolovoza 2016.g.); napominjemo da su zdravstvene ustanove obvezne na zahtjev specijalista kojima su ugovorom o međusobnim pravima i obvezama utvrđeni obveza rada i naknada štete, također ponuditi sklapanje izmjenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ove promjene rezultat su višemjesečnih zalaganja novog vodstva Hrvatske liječničke komore čiji Izvršni odbor je u svojem javno objavljenom dokumentu od 15. siječnja 2016.g.  jasno naznačio stav da se u trošak specijalističkog usavršavanja ne smije uvrstiti trošak bruto plaće doktora medicine jer ista predstavlja naknadu za izvršeni rad. Obzirom na navedeno, HLK pozdravlja i podržava ove promjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju koje slijede odrednice specijalističkog usavršavanja naših kolega u Europskoj uniji. Tekst Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine možete pročitati ovdje.
vrh stranice