Otvoren 35. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole

16.04.2018.

U Splitu je u ponedjeljak, 16. travnja otvoren četverodnevni 35. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole na kojem je nazočne u ime predsjednika Hrvatske liječničke komore (HLK) i splitsko-dalmatinskog Županijskog povjerenstva HKL-a pozdravio doc. dr. sc. Joško Markić.

HLK je stožerna institucija koja okuplja najveći broj hrvatskih liječnika i kao takva ne skrbi samo o svojim članovima nego ima i obvezu šireg javnog djelovanja kroz koji u posljednjih nekoliko godina pojačano ukazuje na sve što je dobro, ali i na loše i što treba žurno mijenjati u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Jedan od problema na koji je Komora ukazala je i zabrinjavajući nedostatak 50-tak pedijatara u sustavu primarne zdravstvene zaštite predškolske djece diljem Hrvatske. Komora se pridružuje naporima svih stručnih društava u isticanju činjenice da su pedijatri najkompetentniji i najeduciraniji liječnici za skrb o djeci i kao takvi moraju ostati na čelu interdisciplinarnih timova kao jamac dječjeg zdravlja i budućih generacija, istaknuo je doc. dr. sc. Joško Markić.

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola je trajni poslijediplomski tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Predavači na školi su nastavnici hrvatskih i inozemnih medicinskih fakulteta. Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom djece.

Kako u primarnoj, tako i u sve kompleksnijoj postprimarnoj dječjoj zaštiti, medicinske sestre i tehničari su integralni dio kliničkog, dijagnostičkog, terapeutskog i rehabilitacijskog tima. Stoga se tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre koje rade u zdravstvenoj zaštiti djece.

Na programu ovogodišnjeg seminara su neonatologija, oftalmologija dječje dobi i infektologija.

vrh stranice